PORTÁL NAVIGÁCIÓ


PORTÁL AL-NAVIGÁCIÓ


MORZSÁK

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

A magyar jogrendszer sokat változott a rendszerváltás óta.

Úgy gondolom számos területen további pontosításokra van szükség a polgári és gazdasági jogbiztonság érdekében, a jogállam kiteljesedésének útján.

Ezt a témát abból a célból indítom el, hogy a jogrendszerünnek kapcsolatos kérdéseket fel lehessen tenni.
[Válasz] [Idézet]

 

[Válasz]
Hozzászóló Hozzászólás

 

Somogyi Anita

[Hozzászólások száma] 481 [Összpontszám] -357 [Sikeresség] -74

hozzászóló

Kedves Jogszabályalkotók!

Akkora téma manapság a minél több gyermek vállalása. A kedvet a jogbiztonság oldalról is meg lehetne hozni hozzá. Például gyermektartás fizetésének kikényszerítése. Az anyának kell pert indítani, ügyvédet fizetni, perköltséget állni. A vége pedig, hogy az alperes elmegy munkanélkülinek. Miért nem lehet a gyermektartás nem fizetését pl. Közügyektől való eltiltással szankcionálni?
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Guba Ferenc (2005.12.19 14:45:54)
 

 

Fazakas László

[Hozzászólások száma] 2342 [Összpontszám] -892 [Sikeresség] -38

hozzászóló

"Nem lehet közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, tagja, illetőleg nem láthat el társasház-kezelői tevékenységet:
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet hatálya alatt,
c) az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenységével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
"

Óóó, hát bizony a törvény nagyon szépen fogalmaz, ámde a gyakorlat és valóság - az teljes egészében más!
Nálunk például a társasházban az intéző bizottság elnöke úgy lehetett majd 10 évig olyan személy, aki bőven milliós hátralékkal rendelkezik - immár sok sok éve!.
Ráadásul általa sugallt ötletétől vezérelve a legutóbbi közgyűlésen meg is sajnálta szépen szegényt a tulajdonosi közösség, így lazán elengedték neki (határozatilag) a késedelmi kamatokat!
Meg persze - akkor egyből új bizottság lett létrehozva, amelyben ő már csak simán tag! Holott a törvény szava - eléggé egyértelmű lenne - ugyebár!
Amikor a közös képviselőnek fel lett vetve ezen probléma, az volt rá a válasza - "Nincs jogerősen megállapítva a fizetési kötelezettségének elmaradása". Hmmm ...
Azt már szinte meg se mertem kérdezni
- DE MIÉRT NINCS?
És az a "jogerőre való emeltetés" valójában kinek lenne joghatályos felelőssége, hogy aztán végre valahára elintézze? Szerény véleményem szerint - a közösség által megfizetett KÖZÖS KÉPVISELŐNEK!

Az új társasházi SZMSZ a gyakorlatban már egyszemélyi döntéshozatalban felruházza mindezekre a közös képviselőt!
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Ferincz Jenő (2007.08.10 20:28:50)
 

 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (+)

[Hozzászólások száma] 3 [Összpontszám] -1 [Sikeresség] -33

megszűnt tisztségű szolgáltató

Tisztelt Fórumozók!

A Ctv. 37. §. (3) bekezdése szerint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő elektronikus okirat formájában, elektronikus úton a céginformációs szolgálathoz küldi meg.

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében az e-mail útján történő közvetlen megküldés mellett, 2009. július 1-jétől lehetőség nyílik arra, hogy a jogi képviselők a cégeljárási kérelmeket a kormányzati portálon keresztül is továbbíthassák.

Az életbe lépő változásokról, valamint az azzal kapcsolatos tudnivalókról részletes tájékoztatást a http://ceginformaciosszolgalat.irm.gov.hu oldalon olvashatnak.

Reméljük, hogy a fórum is segítséget nyújt a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmek beküldéséhez.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Fáy András Péter

[Hozzászólások száma] 647 [Összpontszám] 243 [Sikeresség] 38

hozzászóló

Kiegészítés és pontosítás az előző írásomhoz!

Tisztelt Dr. Thodory Zsolt úr!

Erre a kérdésre nem válaszolt:
Azt mindannyian tudjuk, hogy a Tao. bevallás és a beszámoló készítés határideje nem változott, de a kérdésem nem is erre vonatkozott, hanem arra, hogy a beszámoló közzétételének szabályát miért május 31. előtt és főleg évközben, visszamenőleges hatállyal, ráadásul a mérlegkészítés és a Tao-bevallás véghajrájában változtatták meg. Mi erre az elfogadható magyarázat?

A jogalkotó helyében mi ezt tettük volna:
1. A 2008. gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló beküldését papíralapú és/vagy elektronikus módszerrel engedtem volna, ezzel a könyvelők nem veszítettek volna egy hónapot az eredetileg rendelkezésre álló 150 napos határidőből.
2. A kizárólagos elektronikus beküldhetőséget csak a 2009-re vonatkozó beszámolókra vezettem volna be. Semmiképpen sem a 150 napos határidőn belül változtattam volna ezen, hiszen ez részben visszamenőleges hatályú változtatást is jelent, amelyet tilt a jogalkotásról rendelkező 1987. évi XI. tv. 12. § (2) szakasza.

Erre a válaszára visszatérve:
„…A platform független Általános Nyomtatványkitöltő program fejlesztése tesztelése folyamatban van. Amint végeztünk a teszteléssel természetesen az e-beszámoló alkalmazás elérhető lesz a java-s keretprogrammal is…”

A jelenlegi elkészítés a pdf formátumra konvertálás miatt meglehetősen nehézkes! Ha az APEH által használt JAVA-s módszert választották volna, akkor minderre nem is lenne szükség, mert a letöltött nyomtatvány-kitöltővel az összes számított mérlegsor és egyéb rovat elkészíthető lenne, még az ügyvezető nyilatkozat is belefér.
Az közzétételi díj megfizetésére vannak jobb igazoló módszerek, mint az Önök által előírt, nézze meg a MoHu-n a különféle eljárási illetékhez kötött ügyeknél - nem sorolom…

Nagyon komoly hibának tekintem, hogy az internetes tájékoztatójukban „elfelejtették” közölni, miszerint az ajánlott pdf-creator a telepítésekor ütközhet néhány rezidensként működő programmal, pl. a vírusirtók egy részével és a Skype-al is, ezért a hibátlan telepítéshez ezeket a telepítés idejére le kell állítani. Azaz: az ikonjuk ne legyen látható a tálca jobb oldalán (óra mellett). A telepítéskor ütközés lehet a korábban feltelepített Adobe pdf megjelenítőkkel is, ezért azokat el kell távolítani.

Az éves mérlegbeszámolók témához megismétlem:
A mérlegkészítés alapját képező főbb számadatokat (bevallásokat) az APEH-nak adjuk meg, értelemszerűen a mérleget és a beszámolót is abban az adatbázisban érdemesebb tárolni! Az APEH honlapján már az adótartozással bíró vállalkozások is fellelhetők és üzleti szempontból ez legalább annyira fontos, mint egy adott cég mérlegbeszámolója. Szerintem ennek nem a cégbírósági adatok között lenne a helye.
Az APEH már „beletanult” a bevallási feladatba, tehát nem érdemes újabbakkal kísérletezni és főleg visszafelé haladni, mint az ABEV2006 használatához.

Pontosítás az egyéni vállalkozók témában:
- A könyvvezetésre kötelezett egyéni vállalkozó (EV) 1997-től miért került ki a számviteli törvény hatálya alól? A Legf. Bír. Gf. I. 30 524/1992. sz. határozata erről:
„…Az egyéni vállalkozó a folyamatosan gyakorolt üzletszerű gazdasági tevékenysége körében a gazdálkodó szervezetekkel azonos elbírálás alá esik…”
[Ptk. 200. § (2) bek., 508. § (1) bek., 685. § c) pont, 1990. évi V. tv. 15. §, 32/1967. (IX. 23.) Korm. r. 1. § (1) bek.]
Az EV önálló adóalany, az adóazonosító jelétől eltérő külön vállalkozói adószámmal, a vállalkozását mégis az Szja-ba passzírozták bele, ezért olyan az Szja-tv, mint amilyen: hat törvény zűrös zagyvaléka.

Hogy is van ez?

Szívélyes üdvözlettel várjuk megtisztelő válaszait!
Dr. Fáy András
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Fáy András Péter

[Hozzászólások száma] 647 [Összpontszám] 243 [Sikeresség] 38

hozzászóló

Tisztelt Dr. Thodory Zsolt úr!
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Céginformációs Osztály


Köszönöm/köszönjük a válaszát! Külön köszönet azért, hogy a nevét adta a válaszaihoz.

Merthogy néhányszor kikerülte a kérdéseim lényegét, ezért tovább forszírozom azokat.

Azt mindannyian tudjuk, hogy a Tao. bevallás és a beszámoló készítés határideje nem változott, de a kérdésem nem is erre vonatkozott, hanem arra, hogy a beszámoló közzétételének szabályát miért május 31. előtt és főleg évközben, visszamenőleges hatállyal, ráadásul a mérlegkészítés és a Tao-bevallás véghajrájában változtatták meg. Mi erre az elfogadható magyarázat?

A jogalkotó helyében ezt tettem volna:
A 2008. gazdasági évre vonatkozó éves beszámoló beküldését papíralapú és/vagy elektronikus módszerrel engedtem volna és a kizárólagos elektronikus beküldhetőséget csak a 2009-re vonatkozó beszámolókra vezettem volna be. Semmiképpen sem a 150 napos határidőn belül változtattam volna ezen, hiszen ez részben visszamenőleges hatályú változtatást is jelent, amelyet tilt a jogalkotásról rendelkező 1987. évi XI. tv. 12. § (2) szakasza.

Tisztelt Dr. Thodory Zsolt - ezt írja Ön:
„…A platform független Általános Nyomtatványkitöltő program fejlesztése tesztelése folyamatban van. Amint végeztünk a teszteléssel természetesen az e-beszámoló alkalmazás elérhető lesz a java-s keretprogrammal is…”

Ha nem kapkodtak volna, akkor elegendő időt fordíthattak volna arra is, hogy a közzététel egységes formátumban, az egyéb bevallásokkal azonos platformon készülhessen el.
Ehhez a témához megismétlem az korábban írtakat:
A mérlegkészítés alapját képező főbb számadatokat (bevallásokat) az APEH-nak adjuk meg, értelemszerűen a mérleget és a beszámolót is abban az adatbázisban érdemesebb tárolni, ahol már az adótartozással bíró vállalkozások is fellelhetők és üzleti szempontból ez legalább annyira fontos, mint egy adott cég mérlegbeszámolója. Szerintem ennek nem a cégbírósági adatok között lenne a helye.
Az APEH már „beletanult” ebbe a feladatba, tehát nem érdemes újabbakkal kísérletezni.

Néhány válasza „nagyon olyan” és nem is akarom cincálni, de azért azt ne tételezze fel a számviteli szolgáltatókról, hogy némelyek nem használnak számítógépet és olyan könyvelő létezne, akinek nincs könyvelő-szoftvere, hiszen a bevallások zöme már csak elektronikusan és csak az interneten továbbítható az adóhatóságok részére.

Azt nem állítottam, hogy minden mérlegbeszámolóhoz kötelező ügyvédi ellenjegyzés lenn szükséges, hanem azt írtam, hogy esetenként miért van szükség erre, hiszen a korábbi tájékoztatóik erre utaltak, amikor az elektronikus aláírás szükségességét taglalták.

Ha már jogszabályi környezetet is citálnunk kell, akkor lenne néhány izgalmas kérdésünk a jogalkotók felé.
- A két határidő (Tao és mérlegbeszámoló) meghatározása miért nem azonos elvek szerint történik? Ebben is - mint sok másban is - egyes számviteli és adózási szabályok egymás ellenébe mennek?
-A könyvvezetésre kötelezett egyéni vállalkozó (EV) 1997-től miért került ki a számviteli törvény hatálya alól? Az amúgy gazdálkodó szervezetnek minősülő EV e minőségében önálló adóalany külön adószámmal, a vállalkozását mégis az Szja-ba passzírozták bele, emiatt olyan az Szja, mint amilyen: hat törvény zűrös zagyvaléka.

Szívélyes üdvözlettel.

Dr. Fáy András

[Válasz] [Idézet]
 

 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (+)

[Hozzászólások száma] 3 [Összpontszám] -1 [Sikeresség] -33

megszűnt tisztségű szolgáltató

Tisztelt Dr. Fáy András Péter !

Levelét köszönjük! Az Ön és a más ügyfeleink véleménye számunkra fontos, azokat a jogszabályi keretek figyelembevételével a jövőbeni fejlesztéseink során figyelembe vesszük.
1. A beszámoló benyújtási és a TAO benyújtási határidő a megelőző időszakhoz képest nem változott.
2. A platform független Általános Nyomtatványkitöltő program fejlesztése tesztelése folyamatban van. Amint végeztünk a teszteléssel természetesen az e-beszámoló alkalmazás elérhető lesz a java-s keretprogrammal is.
3.A beszámolóséma ami excel formátumban elérhető honlapunkról csak segítség nem kötelező a használata. A könyvelők használhatják saját programjukat, csak a mellékleteknek kell pdf formátumúnak lenni. Az hogy ezt hogyan mivel állítják elő az a számviteli szolgáltatóra könyvelőre van bízva.
4 A beszámolóséma, mint előbb jeleztük csak segítség azoknak a számviteli szolgáltatóknak, könyvelőknek akinek nincs könyvelő programjuk. Használata nem kötelező.
5. A beszámolót a cégnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése szerinti képviselője küldheti meg a Céginformációs Szolgálat részére, nem kötelező az ügyvédi ellenjegyzés.

Dr Thodory Zsolt
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Céginformációs Osztály
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Fáy András Péter (2009.05.19 11:10:24)
 

 

Pötörke Gyula Endréné

[Hozzászólások száma] 190 [Összpontszám] 32 [Sikeresség] 17

hozzászóló

Kedves Kálmán!

Sajnos az eseted nem egyedi eset. Mert bár még a csapból is az folyik, hogy csökkentik az adminisztrációs terheket, nem kell feleslegesen ismételgetni adatokat és lassan talán csak elektronikus adatokkal dolgozunk és látod mégis...

Eddig (2009. 01. 01-ig) a bankok elfogadták a tértivevényt igazolásul. Idén valószínűleg új irányelvek szerint dolgoznak és már ők is „feltételeznek”. Ma már nem elég a tértivevény, be kellett menni az illetékes Cégbíróságra és igazoltatni, hogy az a beszámoló, amit még papíralapon feladtunk (mert feladhattunk) az oda meg is érkezett.

Esetedben illetve a 2009. május 01-től benyújtott beszámolókra vonatkozóan meg mi sem lenne egyszerűbb, mint kinyitni az IRM honlapját és a kedves ügyintéző már meg is csodálhatná ingyenesen is letölthető beszámolót. Ki sem kellene nyomtatni, csak "úgy" az elektronikus aktádban tárolni.
Az igaz, hogy ehhez „Mancikának” is tájékozódnia kellene az új rendről,(vagy téjékoztatni kellene őt!) az immáron néhány kattintással kinyerhető lehetőségekről…

Tudod mi a baj?
Mancikát vagy a munkaadóját még nem turbósították. Ő/Ők még ráér/ráérnek, mert megteheti/megtehetik.

Üdv: P.Zsuzsa
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Ollé Kálmán (2009.05.16 08:07:29)
 

 

Dr. Fáy András Péter

[Hozzászólások száma] 647 [Összpontszám] 243 [Sikeresség] 38

hozzászóló

Tisztelt IRM!

Ha már önként felajánlkoztak a segítésgyújtásra, akkor engedjenek meg néhány kérdést:

1. Ha már évközben és nem január elsejétől, akkor miért nem 2009. május 31-ét követően léptették életbe a kötelező elektronikus beszámoló-készítést és miért kellett a 2008. évről szóló Tao-bevallás véghajrájában elrendelni? (jobbkéz-balkéz)
2. Az APEH-hoz képest miért léptek visszafelé a beküldő keretprogram használatában, mért nem az ABEV-JAVA-ra esett a választásuk?
3. Miért kellett éppen egy meglehetősen - már elnézést kérek - gagyi-kinézetű excel-formátumot választani?
4. Miért vontak bele egy újabb közbeékelődő szervezetet a beszámoló készítésébe? A COMPLEX-szel nincs semmi bajunk, de szerintünk ez teljesen szükségtelen lenne, ha az APEH-al szövetkeztek volna.
5. Számunkra (számviteli szolgáltatók) az sem érthető, hogy esetenként miért van szükség ügyvédi ellenjegyzéshez a beszámolóhoz, amikor ez nem cégjegyzési ügy, és amúgy egy vállalkozás egész éves számviteli feladataihoz és az adóbevallásaihoz még az APEH-nak is tökéletesen elegendő a meghatalmazott könyvelő, aki(k)nek a munkája nélkül nem is készülhetne el az éves beszámoló?

Összefoglalva: nincs elég bajunk az évközben is folyton változó, kiszámíthatatlan adószabályok változásaival és a szintén kiszámíthatatlan jogrendünkkel, erre még az IRM is rátett egy lapáttal azzal, hogy alaposan eltér a „bevált” bevallási normáktól. Jobb lenne ezt az egész beszámoló-tárolási (közzétételi) ügyet átadni az APEH részére, ahol a beszámolót megalapozó adózási adatokat is tárolják.

Üdvözlettel
[Válasz] [Idézet]
 

 

Ollé Kálmán

[Hozzászólások száma] 2706 [Összpontszám] 2667 [Sikeresség] 99

hozzászóló
Offline

Csatlakozom Andráshoz!

Most járt le a cégünk folyószámla hitele.
A megújításhoz be kellett adnunk a hitelkérelemhez a tavalyi mérleget.
Nyílván csak elektronikusan tudtuk megtenni, mivel nincs alternatív hagyományos mód.
Viszont a hitelintézet sem tudta igazán, hogy mire van szüksége.
Jelenleg elfogadták, hogy isti-bizti az a mérleg van leküldve elektronikusan, melyet papírformátumban is beadtam, melyhez csatoltuk az elektronikus tértivevényt.
Ha netán mégse fogadja el ezt a Hitelgarancia akkor jelenleg fizetésképtelen és működésképtelen vagyok.
Az elv nagyon jó, de…
Üdv: Kálmán
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Fáy András Péter

[Hozzászólások száma] 647 [Összpontszám] 243 [Sikeresség] 38

hozzászóló

"A számviteli törvény szerinti beszámolók megküldési és közzétételi rendje 2009. május 1-jétől megváltozik, az IRM fontosnak tartja erről a megfelelő tájékoztatást."
---------------------------------------------------
Jó reggelt kívánunk T. IRM!

Igazán figyelmes és korrekt hozzáállás! :-(

Szerintünk - számviteli szolgáltatók - már hónapokkal ezelőtt kellett volna a felkészülést segíteni. Ehelyett...?

Az is érdekes - bár megszokhattuk -, hogy a számviteli és adózási jogszabályokat évközben változtatják, miért pont ezt a változást ne tették volna a Tao. bevallási időszak utánra? Csak azért, hogy az őrületbe kergessék a könyvelőket mert egy hónapot elvettek tőlük?!

Biztosan szakemberek hozzák ezeket a döntéseket? Vagy csak valakinek beugrott a portán, hogy ezzel is lehet bosszantani az embereket?

Legalább ne hercigeskedjenek, hanem kérjenek elnézést, amiért eddig agyonhallgatták ezt a témát!

Azt a kutyafáját!


[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (+) (2009.05.15 14:18:41)
 

 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (+)

[Hozzászólások száma] 3 [Összpontszám] -1 [Sikeresség] -33

megszűnt tisztségű szolgáltató

Tisztelt Fórumozók!

A számviteli törvény szerinti beszámolók megküldési és közzétételi rendje 2009. május 1-jétől megváltozik, az IRM fontosnak tartja erről a megfelelő tájékoztatást.

Az életbe lépő változásokról, valamint az azzal kapcsolatos tudnivalókról részletes tájékoztatást a www.e-beszamolo.irm.gov.hu oldalon olvashatnak. A honlap tartalmát folyamatosan bővíti az IRM.

Reméljük a fórum sok segítséget ad a beszámolók beküldéséhez. További kérdéseiket, észrevételeiket kollégáink a 06-1-354-3018 és a 06-1-354-3019 telefonszámon, valamint az e-beszamolo@irm.gov.hu e-mailcímen is fogadják.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
[Válasz] [Idézet]
 

 

Ferincz Jenő

[Hozzászólások száma] 1557 [Összpontszám] 155 [Sikeresség] 10

hozzászóló

Feltettem négy kérdést az igazságügyi miniszternek 2007.08.10.-én, 7,8,9 és 10.-es sorszámon.
És azóta semmi, nagy a csönd. Semmi reakció.
Érdekes.
[Válasz] [Idézet]
 

 

Pap Zsigmond

[Hozzászólások száma] 2679 [Összpontszám] 1048 [Sikeresség] 39

hozzászóló

Kedves Kálmán!
Igen, lényegretörő voltál.
Én meg arra gondoltam, hogy ezt az embert, aki előbb, vagy utóbb úgyis lebukik, nem tönkrement áldozatnak, hanem bűnözőnek kellene kezelni. El kellene venni tőle a vagyonát. Úgy pé., hogy a másfél éves gyermekéree íratott rózsadombi 200 négyzetméteres luxuslakást és minden igazolhatóan átjátszott ingatlant, értéktárgyat a károsultnak és a felderítésen dolgozó állami szerveknek kellene adni. Hogy a családja ne kerüljön a híd alá, a Havanna lakótelepen adni kellene neki egy 40 négyzetméteres lakást.
Szerinted sokan játszanák el az általad leírt spekulációt?
El kellene már indulni azon az úton, ahol az ügyesek (nem az ügyeskedők) az okosak (nem az okoskodók) a dolgozók (nem a dolgozgatók) érvényesülnek. Ahol a bűnözők, akik még próbálkoznak, nem alapírhatnak újabb és újabb kamuvállalkozásokat. Ahol az építtető a pénzéért lakást és nem nyomorúságot kap. Ahol a fizetni nem tudó vállalkozó villámgyorsan mondja le a megrendelését, vagy ha nem, a hiába munkát végző alvállalkozó egy hét alatt felszámoltathatja az ügyeskedő vállalkozását.
Tudom, hogy ez csak álom. Ismerőseim között vannak olyan emberek, akik bátran mesélik társaságukban, hogy az ügyes megél, s hogy ők hány olyan vállalkozást tettek tönkre, amelyek -velük ellentétben- tisztességes munkát végeztek, csak nem fizették ki őket. Ígéretek erre is vannak. Sajnos az ígéretből nem lehet családokat eltartani, s így becsületesen dolgozó emberek ezreinek családjai mennek évente tönkre anyagilag és érzelmileg. Ami ma van, az nem jó. Változtatni kell!!!
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Ollé Kálmán (2007.09.03 21:16:02)
 

 

Ollé Kálmán

[Hozzászólások száma] 2706 [Összpontszám] 2667 [Sikeresség] 99

hozzászóló
Offline

Kedves Zsiga!
A kérdésedre az a válasz, hogy addig megéri a bűncselekményt megvalósítani, amíg egyes emberek büntetlenül alakíthatnak Kft-t a több szász milliós ingatlan-beruházásukra, hogy az ÁFÁ-t visszaigényeljék, majd, hogy legalizálják a valós működést elég, ha vételi szándékot tesznek a szomszéd ingatlan megvásárlására!
Lényegretörő voltam?
Üdv: Kálmán
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Pap Zsigmond (2007.09.03 18:55:44)
 

 

Pap Zsigmond

[Hozzászólások száma] 2679 [Összpontszám] 1048 [Sikeresség] 39

hozzászóló

Úgy hallom, hogy napirendre került a BTK módosítása. A javaslat szerint a fiatalkorúak büntetését elsősorban takarékossági okokból megváltoztatják. A búntetés ezentúl a szobafogság lesz. A gyerek ugyanúgy járhat iskolába, de utána csak otthon maradhat. Ezt valamelyik végtagjára erősített eszközzel ellenőrzik.
Ismét egy olyan ötlet, amelyik nincs végigvezetve.
Miért nem lehetséges ezt a megoldást alkalmazni olyan bűncselekmények esetében, ahol nem erőszakos bűncselekményt követett el a tettes.
Úgy vélem, hogy ideje lenne elrendelni, hogy a bűncselekmények felderítését (a nyomozást), az ügyészségi munka és a bírósági munka költségeit nem közpénzből, hanem a bűnös zsebéből kellene fizetni. Érthetetlen az is számomra, hogy az okozott kár megtérítését miért nem rendeli el a bűncselekményt megállapító bíróság. Miért nem vizsgálják, akadályozzák meg a vagyontárgyak átjátszását rokonoknak, barátoknak, miközben a tettes nagy összegű kárt okozott az államnak, vagy cégnek, esetleg magánszemélynek? Mikor érjük már el, hogy ne érje meg a bűncselekményeket elkövetni?
[Válasz] [Idézet]
 
[Válasz]
Ugrás: