PORTÁL NAVIGÁCIÓ


PORTÁL AL-NAVIGÁCIÓ


MORZSÁK

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

[Hozzászólások száma] 165 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 2

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Látogatók!

Ebben a rovatban a munka világának jogi kérdéseivel kapcsolatban tehetnek észrevételeket. Az esetleg felmerülő kérdésekre igyekszünk minél hamarabb válaszolni.

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Ez a hozzászólás 2 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2012.06.14 15:18:14

[Válasz] [Idézet]

 

[Válasz]
Hozzászóló Hozzászólás

 

Karmanovszki Miklós

[Hozzászólások száma] 1 [Összpontszám] 1 [Sikeresség] 100

hozzászóló

Tisztelt Nemzeti Munkaügyi Hivatal! 63 éves vagyok!Fél évem van az öregségi nyugdíjazásomig.A BM erkölcsi bizonyítványom makulátlan,tehát a felnőtté válásom óta becsületesen dolgoztam.Szakmámban Nyomdászként-Kisegítő családtagként-(1998-tól a problémás-MUNKAERŐ KÖLCSÖNZŐS CÉGEKNÉL)!!Sajnos a családi kötelék megszűnése után a "pénzhajhászás"gyermekeim egzisztenciális segítsége bármilyen munkavégzés kényszerébe hajszolt.Ez történt az ezredforduló küszöbén is velem.MUNKAERŐ KÖLCSÖNZŐ és MUNKAADÓ(ki nem fizette a tb járulékot utánunk) Kapuvári Ringa húsüzemében,mint szalagmunkás helyezkedtem el.Örültem,hogy van munkám!Mint tudjuk(You Tube)NAGY PORT KAVART FEL anno megszűnése!Így a kölcsönző cég is odébb lépett és vitt magával sokunkat!Lényegi mondandóm a következő!..2013 jan.01-től BÍRÓSÁGI TANÚKÉNT nincs mód vállalati vezetőket illetve volt munkatársakat beidézni munkavállalói tevékenységem hiteltérdemlő tanúkénti igazolására!..Ügyfélkapun történő nyugdíjazásom folyamatában a Revizor felülvizsgáló kéri a hiányzó adatok-évek pótlását!..A régióban 2 üzemnél 17 ÉVET DOLGOZTAM ÉS DOLGOZOM MAI NAPIG!..A Ringa megszűnt(dolgoztam 1998-2003) a jelenlegi cégemnél ahol 2009-óta vagyok állandós főállásban,de előtte már BEJELENTETT 2 munkaerő kölcsönző alkalmazott Szlovák Emerix és magyar 34Kft 2004-től,2009-ig!LÉNYEG,HOGY 1998-2003 IDŐSZAKBAN dühítő módon MINDEN ARCHÍVUMOT-IRATTÁRBAN BEDARÁLTAK-MEGSEMMISÍTETTEK,nincs irattár szerintük,jelenlegi főállású bejelentett cégemnél sem a m.kölcsönzőkről ezen problémás időszakokban!-pedig most is alkalmaz 2017-ben más munkaerő kölcsönzőt!!!..Tisztelettel kérdezem a Szakembert!..Milyen jogorvoslás van hiányzó éveim érvényesítésére?..Elnézést kérek,amennyiben kissé zavarosnak tűnik problémám tagolatlansága!..Köszönettel és Maradok Tisztelettel!..K.M
[Válasz] [Idézet]
 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

[Hozzászólások száma] 165 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 2

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Trpik Orsolya Aranka!


Hivatalunkhoz intézett levelére az alábbi tájékoztatást adom:

A munkaerő-kölcsönzés olyan munkaviszony, ahol szükségképpen három jogalany van, vagyis hárompólusú a jogviszony. Ezek a jogalanyok a kölcsönbeadó, kölcsönvevő, valamint a munkavállaló. A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő szerződéses kapcsolatban állnak egymással, polgári jogviszonyban. A munkavállaló pedig a kölcsönbeadóval munkaviszonyban áll. A munkavállaló és a kölcsönvevő között munkaviszony nem jön létre, szerződéses kapcsolat nincs közöttük. Jogviszonyukra a munkavállaló és a kölcsönbeadó által kötött szerződés, a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő szerződés rendelkezései, és az munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szabályai vonatkoznak. Ennek értelmében a munkavállaló, a kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között felmerült bármely jogi kérdésben az Mt. az irányadó.

A kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya megszüntetésének jogát kizárólag a kölcsönbeadó gyakorolhatja. Az Mt.-ben a korább szabályozással ellentétben, az általános felmondási védelem szabályai ugyanúgy vonatkoznak a kölcsönzött munkavállalóra is. Ennek értelmében, igen a várandós, kölcsönzött munkavállaló is felmondási védelem alatt áll. Az Mt. a kölcsönzés ideje alatt a kölcsönvevőhöz rendeli a foglalkoztatási kötelezettséget

A felmondási tilalom azt jelenti, hogy a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt a várandósság, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, illetve a szülési szabadság ideje alatt. A Mt.-ben meghatározott várandós munkavállalókra vonatkozó védettség tehát a munkáltatói felmondással szemben áll fenn, tehát ezen a jogcímen nem lehet szüntetheti mega munkaviszonyát a kölcsönbeadó cég.

A kérdéséhez kapcsolódik az Mt. 146. § (1) bekezdése, mely az állásidőről rendelkezik:

146. § (1) A munkavállalót, ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének a beosztás szerinti munkaidőben nem tesz eleget (állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve - alapbér illeti meg.

A törvényi rendelkezés értelmében állásidőről akkor beszélhetünk, ha a munkáltató beosztás szerinti munkaidőben – nem a munkavállaló érdekkörében felmerült ok miatt – a munkavégzés feltételeit nem tudja biztosítani, és a munkavállaló emiatt nem tud munkát végezni. Az állásidő megítélése szempontjából, érdektelen az, hogy a munkavállaló jelen van-e munkahelyén, ha a munkavégzés a munkáltató érdekkörében felmerült ok miatt marad el. Erre az időszakra a munkavállalót alapbére illeti meg. Ezen felül bérpótlék is jár, ha a munkaidő beosztás szerinti munkavégzés esetén Ön pótlékra lett volna jogosult. Ami hangsúlyos, hogy nincsen a munkáltatónak bérfizetési kötelezettsége, ha külső elháríthatatlan ok miatt nem tud eleget tenni foglalkoztatási kötelezettségének. Véleményünk alapján azonban azon ok, melynek következtében nem tudja foglalkoztatni Önt, az nem elháríthatatlan külső ok, tehát megilleti az állásidőre járó díjazás.


Felhívom szíves figyelmét, hogy a fentiekben közölt állásfoglalásunk a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény, valamint az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata értelmében pusztán tájékoztató jellegű, azaz a bíróság vagy más hatóság véleményétől eltérhet, és más szervek előtt hivatkozási alapként sem szolgálhat.


Üdvözlettel:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Ügyfélszolgálat

Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2014.05.06 12:38:31

[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Trpik Orsolya Aranka (2014.04.09 00:47:57)
 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

[Hozzászólások száma] 165 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 2

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Till György!


Hivatalunkhoz intézett levelére az alábbi tájékoztatást adom:

A megkeresésben feltett kérdéssel kapcsolatban tájékoztatom, hogy értesülése helyes.

Ugyanis a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az alábbi szabályt rögzíti az iskolaszövetkezet (amilyen például a rébusz) és tagja (munkavállaló) közötti munkaviszony különös szabályainál:

223. § (1) Az iskolaszövetkezet (munkáltató) és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja (munkavállaló) között harmadik személy (a szolgáltatás fogadója) részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében munkaviszony határozott időre létesíthető.

A hivatkozott joghely előírása alapján munkavállalói oldalon csak az létesíthet ilyen atipikus munkaviszonyt, aki az iskolaszövetkezettel tagsági viszonyban áll és emellett nappali tagozatos tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

Ennek tükrében megállapítható, hogy a munkáltató a törvény szabályait figyelmen kívül hagyta a munkaszerződés megkötésekor, ezért javasoljuk, hogy jelentse esetét - akár névtelenül is – a cég adatainak megadásával, a Munkaügyi Felügyelőségnél, elérhetőségüket az alábbi weboldalon olvashatja:
http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=229

A járulékfizetés további kérdéseivel kérjük, hogy forduljon az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, elérhetőségük:

OEP elérhetőség:
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=34,32912&_dad=portal&_schema=PORTAL

NAV elérhetőség:
http://www.nav.gov.hu/nav/nav_kapcsolat

Felhívom szíves figyelmét, hogy a fentiekben közölt állásfoglalásunk az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata értelmében pusztán tájékoztató jellegű, azaz a bíróság vagy más hatóság véleményétől eltérhet, és más szervek előtt hivatkozási alapként sem szolgálhat.


Üdvözlettel:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Ügyfélszolgálat
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Till György (2014.04.05 13:13:31)
 

 

Trpik Orsolya Aranka

[Hozzászólások száma] 1 [Összpontszám] 0 [Sikeresség] 0

hozzászóló

Üdvözlöm!

Sürgős segítségre lenne szükségem. Jelenleg munkaerő kölcsönző cégen keresztül dolgozom, a szerződésem határozatlan időre szól, próbaidőm már rég lejárt. A védelem miatt már 9 hetes terhesen (próbaidő lejártát követően) szóban, és írásban is tájékoztattam munkáltatómat, hogy várandós vagyok, illetve közöltem ezt a kölcsönbevevő céggel is. Kölcsönbe vevő ma közölte, hogy csak e hónap 19-ig tudnak foglalkoztatni, saját állományba nem vesznek át(fél év után szokták átvenni a kölcsönzötteket, bár erről semmilyen írásos dokumentum a szerződésemben nincs a munkáltatómmal, a kölcsönbeadóval).

A kérdésem az lenne, hogy emiatt akkor kirúghat a munkáltató (kölcsönbeadó)? Vagy köteles más munkát biztosítani? Amennyiben igen, és esetleg nem tud, akkor köteles megfizetni a szerződésben meghatározott órabérem? Vagy van esetleg bármi tudnivalóm ez ügyben? Esetleg írassa m ki magam s.o.s veszélyeztetett terhesnek, hogy ne legyen gondom, lévén alapbetegségként epilepsziás vagyok, melyre gyógyszert is szedek?

Első kisbabámat várom, s még sosem voltam ilyen helyzetben! :(

Előre is köszönöm a válaszokat!

Tisztelettel,

T. Orsolya
[Válasz] [Idézet]
 

 

Till György

[Hozzászólások száma] 1 [Összpontszám] 0 [Sikeresség] 0

hozzászóló

Nem hallgatói jogviszonyú munkavállaló vállalhat- e munkát iskolaszövetkezeten keresztül?

33 éves vagyok, 1999- ben érettségiztem, azóta semmilyen hallgatói jogviszonyom nem volt és jelenleg sincs. Jelentkeztem egy licence (magán) működtetésű Mc Donald's étterembe dolgozni, ahol a belépéskor a Rébusz iskolaszövetkezettel kellett munkaszerződést kötnöm. E mellett kitöltettek és aláírattak velem egy iskolaszövetkezeti belépési nyilatkozatot, ahol meg kellett adnom a tanulói jogviszonyomra vonatkozó adatokat is.

Én akkor jeleztem nekik, hogy én 1999 óta nem tanulok sehol, itt valami félreértés van. Erre azt felelték, hogy semmi félreértés nincs, egyszerűen ne töltsem ki azt a részt, az adott Mc Donald's üzlet minden munkavállalója a Rébusszal köt szerződést, ez így teljesen rendben van. Én ezt akkor el is fogadtam, hiszen eszembe sem jutott, hogy egy olyan "szem előtt lévő" és agyon ellenőrzött munkahely, mint a Mc Donald's (még ha licence Mekiről van is szó) illegális dolgot csinálna.

Aztán úgy adódott, hogy egy másik Mc Donald's- ba jelentkeztem át, amelyik nem magán működtetésű, hanem közvetlenül a Mc Donald's Magyarország Kft üzemelteti. A felvételi megbeszélésen az ottani étteremvezetővel szóba került, hogy a másik Mekiben én a Rébusszal vagyok munkaszerződésben, amire az étteremvezető majd hanyatt esett a megdöbbenéstől. Azt mondta, hogy akkor engem nagyon átvertek, mivel egyfelől iskolaszövetkezet nem foglalkoztathat nem hallgató jogviszonyú munkavállalót, másfelől sem a TB, sem a nyugdíjjárulék nincs utánam fizetve. Azt mondta, hogy valószínűleg azért foglalkoztatnak így, mert így kevesebb járulékot kell fizetniük a munkavállalók után.
Az adott Mekiben minden munkavállaló (a 20 évestől a 60 évesig) a Rébuszon keresztül van foglalkoztatva!!!

Ez így vajon törvényes??? Vagy valamilyen jogi kiskaput használ ki a cég? Esetleg full fekete a dolog és jelenhető a Munkaügyi Felügyelőségnek, illetve a NAV- nak?
[Válasz] [Idézet]
 

 

Bene Magdolna

[Hozzászólások száma] 2049 [Összpontszám] -3065 [Sikeresség] -150

hozzászóló

Nemzeti Munkaügyi Hivatal írta:Tisztelt Bene Magdolna!

A munkaügyi kirendeltségek tapasztalatai szerint a munkáltatók egyre inkább előtérbe helyezik az informatikai eszközök igénybevételét az álláshelyekre történő jelentkezés során, számos esetben szakmai önéletrajz küldését jelölik meg jelentkezési módként.
Önéletrajzának összeállítása egyéni döntésétől függ: olyan adatokat tüntet fel benne, amelyeket szükségesnek tart.


Üdvözlettel:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szerkesztőség


Köszönöm az email-emre küldött értesítést a válaszról.
Bár én ezt a privát levelezési rendszert egyáltalán nem használom, mert eddig nem is láttam értelmét. Csak most merült fel bennem, hogy erre a célra nagyon jó, mikor pl. a hivatal engem értesít, mint most. Annak viszont továbbra sem látom értelmét, hogy felhasznàlók akik hozzászólásokat tesznek a fórumon különböző témákban, egymásnak privát leveleket írogathatnak úgy, hogy a másik tagnak nincs lehetősége arra, hogy bekapcsolja a "nem fogadok és nem írok privát email-t" funkciót.

A véleményemet szeretném leírni a konkrét válasszal kapcsolatosan is.
Az én tapasztalataim szerint a munkáltatók nem egyre inkább előtérbe helyezik, hanem kizárólag ezen az egyetlen úton hajlandóak...
Nem kérdezték tőlem a munkaügyi központban egyetlen egyszer sem, hogy technikailag hogyan oldom meg. Tudomásom szerint, személyes adatok kezelését adatvédelmi törvények szabályozzák. Az önéletrajz akkor lehet hiteles, ha több személyes adat is szerepel abban. A munkáltató, hogyan biztosít engem arról, hogy megfelelően működik az adatkezelés, amikor én emailben elküldöm az önéletrajzomat?

Egyébként van a 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, csak hasonlítgatás miatt, gondolok arra, ha valaki kér valami olyat az ügyféltől, amihez technikai felszereltséget igényel, minimum, hogy biztosítja a szükséges eszközt a végrehajtáshoz.

"...az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
7. §2 (1) Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított és az adott kapcsolattartási mód alkalmazását a hatóság biztosítja, az ügyfél eltérő tartalmú ügyintézési rendelkezése hiányában elektronikus kapcsolattartás keretében beadványát benyújthatja
a) biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,...."
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2014.03.27 09:59:42)
 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

[Hozzászólások száma] 165 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 2

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Bene Magdolna!

A munkaügyi kirendeltségek tapasztalatai szerint a munkáltatók egyre inkább előtérbe helyezik az informatikai eszközök igénybevételét az álláshelyekre történő jelentkezés során, számos esetben szakmai önéletrajz küldését jelölik meg jelentkezési módként.
Önéletrajzának összeállítása egyéni döntésétől függ: olyan adatokat tüntet fel benne, amelyeket szükségesnek tart.


Üdvözlettel:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Szerkesztőség
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Bene Magdolna (2014.03.21 16:14:19)
 

 

Bene Magdolna

[Hozzászólások száma] 2049 [Összpontszám] -3065 [Sikeresség] -150

hozzászóló

Tisztelt Hivatal,

Nem tudom, hogy országos gyakorlat e, a nagykanizsai munkaügyi központban kizárólag olyan állás ajánlatokat adnak az ügyfeleknek ( de nekem biztos) melyekre email-ben kűldött önéletrajzzal lehet jelentkezni.
Ez nekem némi aggodalomra adott okot, le is írom melyek azok a tények amik kételkedést eredményeztek.
Az önéletrajz tele van személyes adatokkal, ráadásúl aki tényleg szeretné az adott állást megnyerni, valós adatait írja abba.
Egyik gyermekem elmondta nekem, hogyan van lehetőség elhelyezkedni, és ő hisz ebben, az idén tavasszal végez az iskolával, ezt szeretné tenni és nekem is ezt javasolta. Arról van szó, hogy kell írni egy önéletrajzot, és azt elküldeni több száz állás kínálatra, nagy a valószínűsége, hogy egy "bejön", sőt , szerinte ez az egyetlen út ami eredményezhet egy munkahelyet manapság.
Szintén e gyermekem (23 éves) , számomra gyerekesnek tűnő hozzáállást tanusított egy közelmúltban vele megtörtént eset kapcsán.
Mielőtt leírom, tudni kell, hogy évek óta ritkán van az intenet térben, az online postafiókját is ritkán nyitogatja, van hogy hetekig be sem lép.
Március elején kaptam az ő emailjéről érkező három levelet (spam) , de nem a levélszemét mappába, hanem a "beérkező" levelek közt. Mivel a facebook oldalon ez az email címe van megadva, kétségtelen az ő fiókjából jött, a facebook-os profiljával.
Megnéztem a leveleket, tartalmukat tekintve azonnal tudtam, hogy azt nem az én gyerekem küldte, mivel bizalmi viszonyban vagyok vele és ismerem mint atenyeremet. Minden esetre azt gondoltam, hogy ezt feltétlen meg kell vele beszélnem.
Fel is hívtam, előbb neg kérdeztem mikor volt a fiókba, nem tudott pontos vàlaszt adni, ilyesmi: talán hetekkel ezelőtt. El mondtam neki mi történt, kissé izgatott lett és azt (is) mondta mindjárt törli is azt a hotmailos fiókját. ... Később ismét felhívtam, kérdeztem mi a helyzet, törölte e: nem tudta törölni, de már nem is érdekli, nem bajlódik azzal, mert nem tud belépni, azt a hibaüzenetet írja ki, hogy "valaki más használja". Majd kérdezgetett a levélről, kérdezte kompromittáló e, mondtam neki hogy szerintem nem, egy sima reklám, egy szépségápolási termék ismertető linkjei és rajtam kívűl vagy 50 címzettje van a levélnek.
Azt mondta , hogy én ne aggódjak e miatt őt sem érdekli, most pillanatnyilag annyira éhes, hogy másra nem tud gondolni, mert nem régen érkezett a munkából(kollégiumba, tőlem kb. 300 km-re) ne idegeskedjek én se e miatt, hagy küldözgessék a fiókjából, "ha be tudok jelentkezni még én is bele írom a levélbe, hogy használjátok egészséggel", mondta a felnőtt gyerekem.

Visszatérve a munkaügyi témára, érthetetlen számomra, hogy bármely munkára, mely a lakóhely közelében van , és ahol a munkavégzésre személyesen kell megjelenni majd a későbbiekben, vagyis nem online munkáról van szó, pl. egy konyhai kisegítő állásra, amihez nyolc általános kell és személyi higiénia (amit ránézésre lehet felmérni), hogyan kérhetnek emailben önéletrajzot? És miért ez az egyetlen kommunukációs lehetőség állásügyben ebben a pici országban? Én értem, hogy az sem járja, hogy az álláskereső telefonos érdeklődésekre horribilis összegeket költ hiába, amikor állást keres, de ez az emailes verzió sem tűnik megoldásnak. Én egy helyre próbáltam jelentjezni ez úton, semmilyen választ nem kaptam, azt sem, hogy "megkaptuk levelét" . Nem tudom mióta van ez így, de 2013 novemberében már így volt. Kaptam akkor olyan ajánlatot, amit aznapi dátummal kinyomtatott nekem az ügyintéző , és csak otthon vettem észre, hogy a jelentkezési határidő egy hónapja lejárt. Meg van még ez a papirom, az ügyintézö nevével.
A munkaügyi központ működését úgy tudom elképzelni, hogy hasonló a feladat az úgynevezett munkaerőkölcsönzőéhez. Valójában egyéb feladata nincs a munkaügyi központban dolgozó személyzetnek, mint nyílvántartásba veszik, aki ott jelentkezik.

Lebonyolíthatnának szerintem egy-egy telefont az ügyfél érdekében a munkáltatókkal.
Ennek mi az akadálya?


[Válasz] [Idézet]
 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

[Hozzászólások száma] 165 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 2

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Sajgó Mihály!


2014. február 19-én a Nemzeti Munkaügyi Hivatal portáljára érkezett kérdésére az alábbiakban válaszolunk.

A jogszabályváltozásokból adódóan jelenleg a felmondás módja nem befolyásolja az álláskeresési ellátás megállapítását és annak folyósítását. Abban az esetben, ha Ön felmond munkáltatójánál és a jogszabályban leírt feltételeknek megfelel, a bemutatott iratok alapján álláskeresési ellátást állapíthatnak meg az Ön részére és a folyósítás a kérelem napjától esedékes.

Az álláskeresési támogatás megállapításának egyik feltétele, hogy az álláskereső rendelkezzen az álláskeresővé válását megelőző három esztendőben minimum 360 nap jogosultsági idővel, amely alapján álláskeresési járadékot vehet igénybe. Jogosultsági idő a munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban vagy egyéni illetve társas vállalkozói jogviszonyban töltött idő, feltéve hogy járulékfizetési kötelezettségének eleget tett.

Az álláskeresési járadék idejét és összegét a lakóhely szerint illetékes munkaügyi kirendeltség tudja megállapítani a rendelkezésére álló dokumentumok alapján. Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap.

Amennyiben munkáltatójánál felmond, nyilvántartásba vételi szándékát illetve álláskeresési ellátás iránti igényét jelezheti az Elektronikus kapcsolattartás nevű linken, amelyről a tájékoztatót az alábbi elérhetőségen találja: http://nfsz.munka.hu/engine.aspx?page=ak_hasznos_tudnivalok&switch-content=ak_hasznos_elektronikuskapcsolattartas&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full

Üdvözlettel:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Sajgó Mihály (2014.02.19 08:22:36)
 

 

Németh Henrik

[Hozzászólások száma] 4 [Összpontszám] 1 [Sikeresség] 25

hozzászóló

Kedves Nemzeti Munkaügyi Hivatal!

Magyarországról készítettek e már egy egyszerű SWOT-analízist?

Ha valaki elkészíti és levonja a konklúziókat, akkor gyorsan rájön arra, hogy mit is kellene tenni ahhoz, hogy a munkaügy virágzó korszakát élje, ne ezt a szomorút.

A faluk és faluhálózatok megerősítése a feldolgozó ipar által. Így a valódi termelő munka is serkentően hatna a munkaerő piacra.

De talán még fontosabb, hogy a Kárpát-medencében élő emberek - nemzetiségtől függetlenül - egy közös természeti környezetben közösségben tudnak közösen fejlődni, de ehhez olyan szabályozás kell, amely nem engedi meg azt, hogy megérje alternatív megélhetési módokat keresni, hanem az emberek érezzék a bátorságot, hogy szembenézzenek a munkával, annak gyümölcséért.

Ez csak kettő meglátás, de van ilyen síkú gondolkodásmód a hivataluk berkein belül?
[Válasz] [Idézet]
 

 

Sajgó Mihály

[Hozzászólások száma] 1557 [Összpontszám] -931 [Sikeresség] -60

hozzászóló

T.Ügyfélszolgálat! Munkahelyemen - az elbocsájtás fenyegetését lebegtetve - félmunkaidős (4 órás)szerződés elfogadására akarnak kényszeríteni. Ha vállalom az elbocsájtást, pl. jogosult leszek álláskeresési támogatásra? Álláskeresési támogatást akkor is kérhetek, ha magam mondok fel? SM
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2006.03.20 11:26:31)
 

 

Sajgó Mihály

[Hozzászólások száma] 1557 [Összpontszám] -931 [Sikeresség] -60

hozzászóló

T.Úgyfélszolgálat, köszönöm válaszukat. Sajgó Mihály
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2014.02.10 11:48:00)
 

 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

[Hozzászólások száma] 165 [Összpontszám] 3 [Sikeresség] 2

akkreditált szolgáltató

Tisztelt Sajgó Mihály!


Az ágazati-szakmai szakszervezetek elérhetőségeit az alábbi linken nézheti meg:
http://www.szef.hu/erdekegyeztetes/agazati-szakmai

Bankok, Biztosítók Dolgozói Szakszervezeteinek Szövetsége
Tábor Viktorné elnök
Telefon: 473-5072
Alelnökök: dr. Herold József és Samák Lajos
1051 Budapest, Zrínyi u. 9.
Telefon/fax: 332-7907
E-mail: bbdszsz@vodafone.hu


Üdvözlettel:
Nemzeti Munkaügyi Hivatal
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Sajgó Mihály (2014.02.05 20:22:12)
 

 

Sajgó Mihály

[Hozzászólások száma] 1557 [Összpontszám] -931 [Sikeresség] -60

hozzászóló

T.Ügyfélszolgálat! Melyik érdekvédelmi szervezet foglalkozik a banki dolgozók (pl.OTP) érdekvédelével? Köszönettel SM
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nemzeti Munkaügyi Hivatal (2006.03.20 11:26:31)
 

 

Galuska Tibor Imre

[Hozzászólások száma] 3 [Összpontszám] 0 [Sikeresség] 0

hozzászóló

Kedves Kálmán.
Köszönöm hozzászolásodat,igen ez igy van ahogy leirtad,és a NAV-nál is azt mondták hogy gyakorlatilag egyszerre 3 helyen is be lehetek jelentve.Az adózásrol meg azt mondták hogy a fizetési papirjaim után tudok ez idáig rendben is volna ..A baj az hogy sok munkaadónak az a feltétele hogy legyek regisztrált munkanélküli mert akkor kapnak utánam ugye támogatást.A munkaügyi központban azt a választ kaptam 3 hét után hogy nem tudnak nyilvántartásba venni mert be vagyok jelentve.Úgy volt hogy január 1 töl jövök dolgozni az önkormányzathoz soförnek de mivel nem vagyok nyilvántartásban igy nem tudnak felvenni.Ma beszéltem a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Észak- magyarországi Regionális főigazgatóságon az ügyintézőmmel és azt a választ kaptam hogy várjak türelemmel egy kicsit elhúzódik az ügy mivel valószinű hogy a feltüntetett ügyvezetője a cégnek előzetesben van ..ez egy munkaerőkölcsönző cég egyépként a székhely B.pest Bécsi út..Szoval egyenlőre ennyi..Keresem az állásokat remélem mihamarabb találok számomra megfelelőt..És köszönöm hogy probálsz segiteni..
Üdvözlettel G.Tibor
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Ollé Kálmán (2014.02.04 17:11:22)
 
[Válasz]
Ugrás: