PORTÁL NAVIGÁCIÓ


PORTÁL AL-NAVIGÁCIÓ


MORZSÁK

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Magyarországon több törvény és nemzetközi egyezmény szavatolja az egyéni önrendelkezéshez való jogot az egészségügyi ellátás során. Ez azt jelenti, hogy bármely beavatkozás (tevékenység) kizárólag az érintett beleegyezésével végezhető el lásd: Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 15. § és 20. §.

Az önrendelkezésről szóló nemzetközi egyezmények pl. az Európa Tanács ETS-005 számú ún. Római Egyezményének 8. §-a (elfogadva az 1993. évi XXXI. törvénnyel), az Európa Tanács CETS-164 számú Ovideoi Egyezményének 5. §-a (elfogadva a 2002. évi VI. törvénnyel), valamint az Európai Unió Nizzai Egyezménye a Emberi Jogok Chartájáról (előbb mint az új európai alkotmány - elfogdata a magyar Parlament) később pedig mint Lisszaboni Egyezmény ugyancsak elfogadta a magyar Parlament.

Az önrendelkezés azt jelenti, hogy mindenkor szabadon megőrizhetjük döntési pozíciónkat és cselekvési szabadságunkat. A döntési szabadság kiterjed a testből kivett bármely szervre/szövetre/sejtre/sejtalkotóra és bármely egészségügyi személyes adatra is. Az önrendelkezés az előre nem látható eseményekre ugyanúgy mint a halál utáni időre is kiterjed az Ovideoi Egyezmény szerint.

Az önrendelkezés szabad gyakorlásába a nemzetközi egyezmények szerint az állam csak honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési érdekből, vagy az állam gazdasági jólétének biztosítása érdekében avatkozhat be, törvényben leírt, előre megadott módon. Az egészségügyi ellátások visszautasítása/elfogadása csak akkor gyakorolható szabadon, ha az nem jár más ember(ek) életfonotsságú érdekének sérelmével (pl. terhes anya nem utasíthat vissza kezelést, ha ez veszélyt jelent a magzat életére).


A topic célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen sok esetben sérül az egyéni önrendelkezés joga az egészségügyben. Valójában sokszor az ember nem is veszi észre, hogy már megint korlátozták a szabad döntésében. Az elvi alapok tiszták és szikla szilárdak, azonban az orvosok ezekről mit sem tudnak. Sajnos megfelelő fórum, jogi segítség sem áll rendelkezésre e jelenségek felszámolására. Ezért várom a véleményeket pl.

- A szabad gyógyszerhez jutással kapcsolatban (az OEP tudomása nélkül is jogom legyen bármilyen gyógyszert kiváltani, ha kifizetem a teljes árát).
- Az úrvezetői/üzemorvosi alkalmassági vizsgálatok a páciens saját egészségi állapotának felmérésére nem terjedhetnek ki (csak arra, hogy mások egészségét veszélyeztetem-e).
- Az egészségügyi dokumentáció tárolása (amely a törvény szerint önkéntes beleegyezésen alapul) jelenleg kényszer adattárolást jelent, amelyre semmilyen befolyással nem rendelkezem.
- A személyes egészségügyi adataimba idegenek tekintenek bele a tudomásom és engedélyem nélkül.
- A személyes egészségügyi adataim levéltárba kerülhetnek, ahol bárki hozzájuk férhet.
- Az egyéni önrendelkezésemet nem gyakorolhatom előre nem látott eseményekre illetve a halálom utáni időkre nézve (a szervátültetésbe történő beleegyezés/tiltást kivéve).
- A műtét, biopszia során eltávolított szöveteim felett nem rendelkezhetem (azt egyéb célokra is használják mint a gyógyítás).
- A laborvizsgálatok során adott mintát némely esetekben nem semmisítik meg, hanem azt az engedélyem nélkül kutatásra használják fel.

stb. ...

[Válasz] [Idézet]

 

[Válasz]
Hozzászóló Hozzászólás

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztelt Fórum,

A Népszavában jelent meg egy írás Amikor orvosok terjesztenek hamis igét címmel. A szerző cikkére meglehetősen éles hangú levelezés indult el a kényszer oltás ellenzői és a mindenáron oltani akaró oltáskommandó között.
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztelt Fórum,

Az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) honlapján megjelent egy összeállítás, amely a testület által 2001 és 2014 között adott állásfoglalásokat foglalja össze. A gyűjtemény könyvalakban is megjelent a Semmelweis Kiadónál. Letölthető innen.

Az ETT az EMMI kutatásetikai és szakértő testülete. A jogi elképzeléseket véleményezi, kezdeményezi és maga is érvényesíti, amikor engedélyt ad egy-egy orvostudományi kutatáshoz a kérelmezőknek. Sajnos a kezdeti kedvező tendencia mára hatalomtechnikai hatósággá degradálta testületet, amiből nehezen fog tudni kikecmeregni. Adatvédelem szempontjából a helyzet kifejezetten kedvezőtlen - ugyanis e testület szakvéleménye alapján Magyarországon a személyes adatok kutatási felhasználása jogorvoslat nélküli kényszerintézkedésként kerül megvalósításra - zéró értéket tulajdonítva az orvosi eskünek és persze a páciensek jogainak. Ezt egyetlen európai állam sem merészeli megtenni. Azt el kell ismerni, hogy a testület tett lépéseket azért, hogy legalább etikai felügyelet létrejöhessen a személyes adatok legkülönbözőbb feldolgozásai felett. Ennek egyelőre még kevés eredménye látható.


Ez a hozzászólás 2 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2015.08.10 11:42:02

[Válasz] [Idézet]
 

 

Nagy Zoltán 0018

[Hozzászólások száma] 1678 [Összpontszám] 1055 [Sikeresség] 63

hozzászóló

Kedves Alexin Zoltán,

Az, hogy ki, mit hallott és tapasztalt, nagyon szubjektív. A betegek az intézményeket saját tapasztalataik alapján ítélik meg, ez pedig attól függ, hogy milyen orvost "fogott ki". Tegnap olvastam, hogy az Uzsoki utcai kórház lett az év fővárosi kórháza. Ott nekem is voltak jó és rossz tapasztalataim. A mérleg a rossz oldalra billent, ezért tavaly év végén megváltam tőlük. Nem a kórházzal volt bajom, hanem az ott dolgozó egy-két orvossal. Panaszt tenni mindenütt kockázatos, egyrészt azért mert mindenhol védik a mundér "becsületét", másrészt pedig mindenütt kiváló a belső és külső kommunikáció. Aki kiemelkedik a mindenbe beletörődő, mindent elviselő tömegből, arról nagyon gyorsan terjednek a hírek. Azoknak az orvosoknak a túlnyomó többsége, akikkel kapcsolatba kerültem, szinte személyes sértésnek vették, ha kérdezősködtem, pedig még csak nem is a törvény által biztosított jogaimra hivatkoztam. Természetesen olyan orvosaim is voltak, vannak, aki külön kérés nélkül adnak tájékoztatást, és azt sem veszik zaklatásnak, ha kérdezek. A Kékgolyó utcáról személyes tapasztalataim vannak, de azokat inkább nem írom le.
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Alexin Zoltán (2014.11.28 22:03:22)
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Kedves László,

A Kékgolyó utcáról én is csak jót hallottam, utána viszont néma csönd, minden többi intézményről jobbára csak rosszat. Általános a kiégettség, flegmaság, érzéketlenség. A személyzet kvázi a bosszúját tölti ki a betegeken. Dühösek mindenre, az életükre, a kizsákmányolt munkájukra, a kilátástalanságra és az állandó állami b@szogatásra.

Az orvosi hivatás morális és etikai alapjait több nemzetközi nyilatkozat írja le, azonban ezeket nem tanítják, a személyzetnek ezekről fogalma sincs. Az orvosi etika oktatására a múlt század (XX.) közepének megfelelő színvonal(talanság) a jellemző. Ebbe simán belefér az orvosi felsőbbrendűség állandó éreztetése, a betegek lenézése. Óriási problémák vannak abban, hogy az orvosok mennyire tekintik partnernek a betegeket. Látható, hogy a kormány folyamatosan fenyegeti és kényszerintézkedések alá vonja a betegeket. Úgy kezeli őket mintha rabok lennének. Ez egy magát valamire is tartó jogállamban nem fordulhatna elő. Kis lépésekkel igyekszem aláaknázni ezt a jövőben.

Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2014.11.28 22:04:21

[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Juhász László (2014.11.28 17:03:27)
 

 

Juhász László

[Hozzászólások száma] 913 [Összpontszám] -365 [Sikeresség] -40

hozzászóló

Kedves Zoltán!

Idéznék most Öntől:

"Általános a túldiagnosztizálás, a probléma eszkalálása és az érintettek információs jogainak elvitatása. Magyarul, az orvos mindent jobban tud, és azonnal operál, biopsziát vesz, és halálfélelemben tartja a betegét."

Azt hiszem hogy most Ön tömören megfogalmazta a magyarirtás egy kifinomult módjának a lényegét..........

Ennél fogva most feltenném a leglényegesebb kérdést: KIKNEK AZ ÉRDEKE?....avagy Cui prodest?

Kérdezem ezt annak figyelembevételével, hogy magam is alanya lettem volna egy ilyen eljárásnak, ha nem logikusan gondolkodtam volna és nem hagytam volna faképnél a valószínűsíthetően rákos daganatom kezelését az Ön által leírt módon forszírozó kórházi intézményt. (nyilván ma már nem idegesíteném itt a fórumtársakat, ha maradok.)
Történt anno 1992-ben az előbb leírtak utan, hogy kerestem egy orvost, akiben megbizhatom......
Történt továbbá, hogy az az orvos - aki lényegében megmentette az életemet - meghallgatott, nem volt türelmetlen, nem erőltette a biopsziát, hanem megoperált és UTÓLAG igazolta a szövettannal a daganat rosszindulatú voltát.
Elfogadta - mivel az előzetes biopszia lehetőségét elvetettem - azt az érvemet, hogy egy biopszia valószínűsíthetően - amennyiben rosszindulatú a daganat - a véráramon keresztül megszórja a szervezetet a burjánzó sejtekkel, melyek a későbbiekben, sokszor hónapokkal, netán évekkel később itt-ott a szervezetben megtapadnak, és felélénkülve áttéteket okoznak.
Ilyen előzmények után 1992-ben megoperált a részletesen megbeszéltek szerint, utána - nagy nehezen ráálltam - kisdózisú sugárkezelést javasolt a Kékgolyó utcában, ami meg is történt.
Azóta is hálás vagyok az ORVOS-nak, a gyógyítónak elsősorban, valamint a Kékgolyó utcai intézmény lelkiismeretes munkatársainak..........

Tapasztalatból tudom, hogy egy családban, ha felmerül valamelyik családtag esetleges rákos megbetegedése, a szűkebb és tágabb értelemben vett család figyelmét a betegség ténye azonnal eltereli minden másról, szinte csak azzal foglalkoznak, más jóformán nem is érdekli őket, sem a politika, sem más egyéb galádság, ami kürülvesz minket.
A betegségtudat - főleg a rák - az érintett személyt többnyire gondolati szinten felemészti s ha esetleg mégsem volt beteg, valószínűsíthetően azzá lesz a későbbiekben, valamilyen formában.

A saját tapasztalatom és a logikus gondolkodás mentén újra megkérdezem: Cui prodest?

Kedves Zoltán, a fentieket csak azért írtam le, hogy biztosítsam arról, hogy én igazat adok Önnek és jó egészséget kívánok ebben a sziszifuszi küzdelemében!

Tisztelettel: Juhász László, Szeged
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Alexin Zoltán (2014.11.28 15:03:43)
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztelt Fórum,

Nem régen jelent meg egy érdekes írás a MedicalOnline.hu portálon. Az emlőrák szűrés hatékonyságának problémájával foglalkozó írást mindenki figyelmébe ajánlom. Az igazság az, hogy amit leírtak az szinte minden szűrésre vonatkozik. Általános a túldiagnosztizálás, a probléma eszkalálása és az érintettek információs jogainak elvitatása. Magyarul, az orvos mindent jobban tud, és azonnal operál, biopsziát vesz, és halálfélelemben tartja a betegét. Arról már nem is beszélve, hogy azonnal bekerül a megbélyegző Rákregiszter tagságába, ahol örökös kiszolgáltatottság és alantas állami turkálás veszi kezdetét.
Menjünk vagy ne menjünk - ez itt a kérdés. A válasz: Magyarországon soha. Sokkal többet ártunk vele magunknak mintha nem csinálnák semmit. Csak valamilyen jel, tünet esetén célszerű lépéseket tenni.

[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztelt Fórum,

A napokban a http://www.kormany.hu weboldalon megjelent két új jogszabálytervezet, amely jelentős adatvédelmi változásokat tartalmaz a betegregiszterek témakörében és az orvosi kutatások nyilvánosságárával kapcsolatosan. Írtam erről egy cikket: Jelentős változásokra lenne szükség az orvosi kutatásetikában címmel.
[Válasz] [Idézet]
 

 

Bene Magdolna

[Hozzászólások száma] 2049 [Összpontszám] -3065 [Sikeresség] -150

hozzászóló

Nagy Zoltán 0018 írta:
.....Az egyik neves egyetem belgyógyászati klinikájáról kikerülve kaptam olyan zárójelentést, amelyben krónikus alkoholizmust írtak a kórismébe. Ezt azzal az egyetlen megállapítással támasztották alá, hogy nem szőrös a mellem!


Miért nem írtad ide, hogy pontosan mivel támasztották alá?
Ez a "nem szőrös a mellem" egyértelműen vicc, a vak is látja.

Azért érdekes dolgokat lehet olvasni a témában pl.
A folyamat elején a tünetek még nem meggyőzőek a beteg számára, hogy bevallja magának: elvesztette az uralmat ivása fölött. Inkább megmagyarázza magának. Az egészségi problémákat is öröklött zavaroknak, egyéb, az alkoholtól független bajnak titulálja. Az alkoholizmus legfőbb tünete a tagadás. A lejtő egyetlen pontján sem lehet az érintett beteget kezelésbe venni addig, míg ő maga nem hajlandó szembenézni függőségével és nem akar változást. Sőt még akkor sem, ha akarja ugyan a kezelést, de maga akarja ellenőrzése alatt tartani alkoholfogyasztását. Hiszen a lényeg az, hogy tagadja, hogy erre már rég képtelen.Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2014.01.07 20:39:06

[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nagy Zoltán 0018 (2013.01.25 08:28:50)
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztelt Fórum,

A fogvatartottak egészségügyi ellátása ügyében hozott pozitív alkotmánybírósági határozat (2013. október 21.) után megszületett az üzemorvosi kényszervizsgálat ügyében benyújtott indítványom ügyében a határozat. Ahogyan azt az előző írásomban jeleztem az egészségügy = emberi jogi sivatag. Nos ez bejött, a határozat fényében inkább egy hányással vegyített moslékra hasonlít.

Azt előre bocsátom, hogy nem en block szerettem volna felszámolni ezt az évi 20-30 millárdot fialó lekvárhegesztő mutyit, hanem csak a vizsgálatok scopeját szerettem volna a tárgyra leszűkíteni, szóval arra, hogy a más, harmadik személy egészségére veszélyt jelentő munkavállalókat szűrjék ki, mert erre van jogalap, továbbá arra, hogy kizárólag az objektív alkalmasságot vizsgálhassák meg.

Mindjárt az első tanulság, a fogvatartottaknak joguk van a saját testükkel rendelkezni, a rendes munkavállalóknak nincs. Kiderült, hogy az időszakos üzemorvosi vizsgálatnak nem az objektív alkalmasság elbírálása az elsődlges feladata, csak a második (ezt mindannyian tapasztaljuk), hanem népegészségügyi megelőző célja van, amit nem önkéntes alapon, hanem a Concentration Camp rampáján álló stílusban hajtanak végre az ártatlan munkavállalókon. Amint elhangzik a népegészségügy szó, onnantól kezdve nem érvényes az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény - és mivel a saját test feletti önrendelkezés nem alkotmányos elv, ezért elmehet a munkavállaló a jó büdös francba.

Azt érdemes megemlíteni, hogy az évente 20-30 milliárdba kerülő action az államnak nem kerül pénzébe, mert a vizsgálatok díját a cégek fizetik. Viszont az állam vigyorogva jelenti le az EU-nak, hogy gonodossága eredményeként évente 2-3 millió munkavállaló egészségét mentik meg. Azt ugye tudjuk, hogy milyen hatásfokkal - a 12 órát, két munkahelyen lehúzó, több krónikus betegséget is lábon húzó munkavállaló természetesen alkalmas lesz a munkára, de milyen jó érzés, hogy közben elpepecselgetnek a kisded kockázatelemzéssel, egy kicsit megnyomorgatják az emberi méltóságát. Milyen jogállam az, amelyik nem épít ki magának egy olyan intézményes rendszert, amely időnként jól megtapossa az állampolgárok méltóságát - csak hogy tudják hol a helyük?

Ha esetleg kiderülne, hogy az ehhez hasonló alantas disznóságok miatt is menekülnek el a fiatalok az országból, akkor egyáltalán nem lepődnék meg. Megint a jó szoci, komcsi orvosi etika köszön vissza. Magyarország semmibe veszi az EU alapvető emberi jogi normáit, elsőként az 1950-es Emberi Jogok Európai Egyezményét. Az Alkotmánybíróság csak hozott anyagból dolgozhat és egy gyönyörű mocsárra talált rá megint. Ha tehetitek menetek el az országból, amíg még nem késő.


Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2013.11.05 23:36:13

[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Alexin Zoltán (2013.10.25 13:15:06)
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztelt Fórum,

2013. október 22-én az Alkotmánybíróság határozatot hozott egy régi ügyben, amit a korábbi állampolgári jogok biztosa (Dr. Szabó Máté) nyújtott be a fogvatartottak egészségügyi önrendelkezése tárgyában. A határozat megtekinthető az alkotmánybíróság honlapján: (http://www.mkab.hu). Írtam a határozatról egy összefoglalót Egészségügy: emberi jogi sivatag címmel.
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Alexin Zoltán (2008.04.09 11:54:51)
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztelt Fórum,

A Journal of the American Medical Association c. folyóiratban jelent meg cikk a népegészségügyi szűrővizsgálatokkal kapcsolatos "túlvizsgálatokról és túlkezelésekről". A rákbetegségekről van szó, amelyek esetében számos kétkedő publikáció látott napvilágot. Egy magyar nyelvű kivonat jelent meg a MedicalOnline.hu oldalon itt. Az emberekkel elhitetik, hogy a folyamatos és gyakori szűrővizsgálatokkal tesznek jót maguknak, pedig ezt nem támasztják alá a kutatási eredmények. A túlkezelés (értsd csonkoló műtét feleslegesen), pedig életre szóló negatív változást jelent a kiszűrt pácienseknek, akik a műtétek következtében maradandó egészségkárosodást szenvednek - ok nélkül.

Az Orvostovábbképző Szemple 2013. július-augusztusi számának egyik cikkében a sportolók előzetes kardiológiai szűréséről volt szó. A túlvizsgálat eredménye az, hogy szinte minden második sportoló EKG-ja rendellenes, és a sportorvosnak tulajdonképpen le kellene beszélnie a sportolót a további versenyzésről. Mire lenne jó ez?

Valószínűleg onnan fúj a szél, hogy az orvosi paternalizmus most visszanyal, hiszen az orvosnak kell mindenre gondolnia, a legkörültekintőbben eljárnia és a páciens minden felelősséget rá is hárít. A társadalom, a jog pontosan ezt a logikát követi értelmetlen és indokolatlan vizsgálatokra kényszeríti az embereket - és ezzel próbálja meg a felelősséget az orvosokra hárítani. Erre semmilyen szükség nincs! Mindenki jobban járna, ha panaszok megléte esetén kerülne sor vizsgálatokra, a páciens kezdeményezésére és a beteg valóban MAGA döntene arról, hogy a felajánlott kezeléseket egyáltalán igénybe veszi-e.


Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2013.08.28 11:37:23

[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztelt Fórum,

A Medical Tribune c. orvosi folyóirat 2013. évi VI. számban foglalkozott a népegészségügyi szűrőprogramokkal. A számos hozzászóló különböző kérdéseket vetett fel, én az információs önrendelkezés és a másodlagos (adat, szövet) felhasználások etikai kérdéseinek megoldatlanságát. A cikk elolvasható itt. Az 5. oldalon található a hozzászólásom.
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Tisztlet Fórum,

Már megint az iskolaorvosi szolgálattal van a baj.

Az iskolaorvosi szolgálat működése jelenleg egy emberi jogi dilettantizmuson alapul. Ha jól meggondoljuk az történik, hogy a szülők törvényes képviseleti jogát elvonják - elszeparálják a gyereket a szüleitől és mivel a kiskorúnak nincs saját jogon tiltakozási joga, elvégeznek rajtuk vizsgálatokat (ja, és ezt jogorvoslati jog nélküli kényszerintézkedés keretében teszik, továbbá pont ugyanígy gyűjtenek tőlük be adatokat, egyáltalán nem igaz, hogy önkéntes adatgyűjtésről lenne szó). Ilyen elképesztő disznóság egy jogállamban elképzelhetetlen. Gyakorlatilag a családi állás megváltoztatása bűncselekményen alapul az egész működésük. Valakinek helyre kellen már tenni a céget. Az állampolgái jogok biztosan többször figyelemeztette őket - de egyik fülükön be, a másikon ki. Most az adatvédelmi hatóság elnöke rótta meg őket - nagyon visszafogott hangnemben.


[Válasz] [Idézet]
 

 

Nagy Zoltán 0018

[Hozzászólások száma] 1678 [Összpontszám] 1055 [Sikeresség] 63

hozzászóló

Én mindig félek attól, hogy az egészségügyben a feltételezett diagnózist egy-egy esetben elfogadják valódinak és ennek alapján bélyegeznek meg embereket. Pl. valakinek fáj a lába és véletlenül szifilisz feltétlezett diagnózissal megy tovább stb. Ez a mai állapotokba simán belefér.
Kedves Alexin Zoltán,

Nem csak hogy belefér, de benne is van, sőt nem csak a feltételezések esetében, hanem a kimondottan téves diagnózisoknál is. Az egyik neves egyetem belgyógyászati klinikájáról kikerülve kaptam olyan zárójelentést, amelyben krónikus alkoholizmust írtak a kórismébe. Ezt azzal az egyetlen megállapítással támasztották alá, hogy nem szőrös a mellem!
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Alexin Zoltán (2013.01.24 18:50:26)
 

 

Dr. Alexin Zoltán

[Hozzászólások száma] 1151 [Összpontszám] 787 [Sikeresség] 68

hozzászóló

Kedves Nagy Zoltán,

Az egyik javaslatom, hogy valóban megtörtént tájékoztatás nélkül ne írj alá semmit és kész. Mondd azt, hogy szeretnél előbb egy részletes, előzetes felvilágosítást, és utána pedig kérdéseket feltenni egy kompetens orvosnak - amíg ez nem történik meg, addig nem írod alá.
Sajnálom, de úgy tűnik, hogy a sugárterápia gyakori mellékhatása feltűnt nálad, és ez jobban valószínűsíti a fibrózist (mert mondjuk 100-ból 95 esetben ez van). Így tényleg megfontolandó az ajánlott gyógyszeres kezelés. Bár, nem vagyok meggyőződve, hogy csak ez az egyetlen megoldás létezik. Érdemes lenne utánaolvasni egy kicsit.
Én mindig félek attól, hogy az egészségügyben a feltételezett diagnózist egy-egy esetben elfogadják valódinak és ennek alapján bélyegeznek meg embereket. Pl. valakinek fáj a lába és véletlenül szifilisz feltétlezett diagnózissal megy tovább stb. Ez a mai állapotokba simán belefér.
Ha jól megnézed, akkor az OEP-től a Magyarorszag.hu oldalon lekérhető adatok között nem szerepel a BNO-kód, viszont a házirovosod megkapja. Szerintem ez is egy nagy disznóság, hiába kértem az OEP-től, hogy bővítsék ki ezzel az adatokat rá se fütyültek.

Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2013.01.24 18:55:25

[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nagy Zoltán 0018 (2013.01.24 16:33:21)
 
[Válasz]
Ugrás: