PORTÁL NAVIGÁCIÓ


PORTÁL AL-NAVIGÁCIÓ


MORZSÁK

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

Tisztelt Fórumozók és Honfitársak!

Ezennel virtuálisan megalakítom a Polgári Demokrata Pártot(PDP).
A PDP célja az ország mielőbbi felvirágzásának és fejlődésének legjobb elősegítése együttműködésben a változásban érdekelt országgyűlési és azon túli pártokkal.

A rendszerváltás utáni politikai berendezkedés 2008-ra holtpontra jutott.

Az Európai Unió tag Magyarország sikere új gazdasági és politikai modelt kíván.
Programunk egy alkotmányozó országgyűlés megalakítása, mely az alkotmány elfogadása után (megalakulása után legkésőbb fél év múlva) feloszlik és új választásokat írnak ki az új alkotmány alapján.

Ezt követően minden alkotmánymódosítás csakis a parlament feloszlatása utáni új választások megtartásával lesz hatályos.

A Polgári Demokrata Párt szerint Magyarország olyan európai köztársaság, amely a magyar államiság 1100 éves hagyományaira építve az Európai Unió gazdasági és szellemi húzóereje kíván lenni.

Ennek megvalósításához keresi partnereit és támogatóit.
A párt jelenleg nyitott az új ötletek és gondolatok irányába.
A javaslatokat és ötleteket ebben a fórumban lehet közzéteni.[Válasz] [Idézet]

 

[Válasz]
Hozzászóló Hozzászólás

 

Ollé Kálmán

[Hozzászólások száma] 2706 [Összpontszám] 2667 [Sikeresség] 99

hozzászóló
Offline

Szia Feri!

Érdekelni érdekel, de nincs rá időm sajna.
De hiteles csak a választások után tud lenni, mert most mindenki azt gondolhatná, hogy megint megjelent egy pár ingyenélő akik rá akarnak hajtani a párttámogatásra.

[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Guba Ferenc (2018.02.26 17:30:36)
 

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

Tisztelt Fórumtagok! Kit érdekelne egy új jobbközép demokrata párt?
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

Kérem ezt a témát törölni.
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Guba Ferenc (2008.05.28 13:17:19)
 

 

Dr. Bondár Elek István

[Hozzászólások száma] 1383 [Összpontszám] 1939 [Sikeresség] 140

hozzászóló

Kedves Ferenc,
"Az Európai Unió tag Magyarország sikere új gazdasági és politikai modelt kíván.
Programunk egy alkotmányozó országgyűlés megalakítása, mely az alkotmány elfogadása után (megalakulása után legkésőbb fél év múlva) feloszlik és új választásokat írnak ki az új alkotmány alapján. "
jelölt programmal tökéletesen egyetértenék akkor, ha az alkotmányt az "alkotmányozó nemzetgyűlés" részleteiben is csak ügydöntő népszavazásra előkészítené. A választójogi törvény néhány kitételét a parlamentnek nem szabadna eldönteni:
- képviselők száma
- képviselők visszahívhatósága
- képviselők díjazása
- államforma
- államigazgatás legfelső szintjének meghatározása
- államelnök választása
- az országgyűlés szerkezete (egy-, vagy kétkamarás)
Ha ezek közül valamelyikről az országgyűlés dönt, akkor újra csak szélhámos, képmutató, és jövőpusztító országgyűlésünk lehet!!!
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Guba Ferenc (2008.05.28 13:17:19)
 

 

Dr. Bondár Elek István

[Hozzászólások száma] 1383 [Összpontszám] 1939 [Sikeresség] 140

hozzászóló

Kedves Ferenc,

Rassay életéről készített elemző írásodat nagyon érdekesnek találtam. Talán azért is, mert ide vonatkozó ismereteim elég hiányosak. Engem egyes személyi kapcsolatai azért gondolkodtattak el, hogy a ma használatos „történelmi” társadalmi értékrendben Rassay Károly dr. személyes eseményei, akciói, sorstörténései milyen színű felvillanásokat generálnak az én agyamban. Összevetve a leírásod „színeffektusaival” talán lehetőségem lesz receptoraimnak és ítélőképességemnek egy kíméletes kontrolljára.
Nem kétséges, hogy ez az ember igazán „mobilis” volt – amíg tehette, mint üveg-, vagy gumigolyó a márványon: ütközéstől ütközésig egyenes vonalú mozgást végzett. Azt nem tudtam írásodból azonosítani, hogy az eszméletlenül sok ütközésében környezetének erőtereiből hatott-e volna rá valamelyik. Ütközött, pattant, ütközött, pattant. Nem tudom, hogy mi alapján volt „szabadelvű”, azt is nehezen tudom azonosítani, hogy miben „polgári”. Emellett fogadjuk el, hogy „demokrata”(ennek a fogalomnak tartalmi definíciója nélkül!).
Logikus, következetes, „hithű” mentalitásban lévő személyként feltételezve leírt történetének eseményeiből az alábbi kérdések vetődnek fel előttem:
- Ha szemben állt a ’18’-as forradalommal és a tanácsköztársasággal, akkor miért is ítélte el a „fehér terrort”?
- Ha megalapította az FKGP-t, majd ezzel egyesítve létrehozta az FNDP-t, akkor túlélve a haláltábort miért kerülte el a figyelmét, hogy az első szabad választás győztese ez lett a háború után?
- Ha a zsidótörvény ellenzése miatt haláltáborba került, akkor miért is telepítették ki?
- Stb.?
Nyilvánvalóan ezekre a kérdésekre pontos válaszok adhatók, de még egyszer elolvasva a topic-nyitó cikket egyértelműen jogosnak tűnik hiányérzetem, mely szerint e velvetődött kérdéseimre is pontos választ kellene kapnom ahhoz, hogy „mementónak”, illetve „polgári demokratának” elfogadhassam Rassay Károly dr.-t.
Az általad alapított virtuális „PDP” tehát számomra ezzel a „mementóval” igen misztikusnak tűnik.
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Guba Ferenc (2011.01.11 21:44:30)
 

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

Mementónak egy régi polgári demokrata élete:

"Rassay Károly, dr. (Orsova, 1886. március 21. – Pécel, 1958. augusztus 2.) ügyvéd, liberális politikus, lapszerkesztő.

1912-ben ügyvédi irodát nyitott Zentán, 1914-ben Budapesten törvényszéki jegyző, majd kúriai tanácsjegyző, 1915-től az igazságügy minisztériumban miniszteri titkár. A Huszár-kormányban (1919. november 25. – 1920. március 15.) az igazságügy miniszter politikai államtitkára volt. 1920-tól 1926-ig Budapest nemzetgyűlési, 1926-től 1939-ig Szeged, 1939-től 1944-ig Budapest országgyűlési képviselője.
Pártjai, lapja [szerkesztés]

Előbb a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (KNEP) színeiben politizált, majd 1921-ben megalapította a Független Kisgazda-, Földműves- és Polgári Pártot, majd Vázsonyi Vilmos halála után a Polgári Demokrata Párttal egyesülve a Független Nemzeti Demokrata Pártot (FNDP). Rövid idő múltán a pártban bekövetkező szakadás miatt létrehozta a Nemzeti Szabadelvű Pártot, amely 1935-ben a Polgári Szabadságpárt nevet vette fel. 1923-ban megalapította és 1944-ig szerkesztette az Esti Kurir c. liberális napilapot.
Tevékenysége a húszas években [szerkesztés]

Mint a polgári demokrácia konzervatív-liberális híve, szemben állt az 1918-as forradalommal, az 1919-es Tanácsköztársasággal, majd államtitkárként és képviselőként 1920-tól többször élesen kikelt a fehérterror, a gyilkosságok, valamint a zsidók elleni atrocitások ellen, amelyek a szélsőjobb Ébredő Magyarok Egyesületéhez (ÉME) kötődtek. 1921-ben Bethlen István miniszterelnöktől az ÉME betiltását követelte, mire az érintettek 1922. február 16-án utcai falragaszokon őt és pár társát akasztófával fenyegették meg, április 4-én pedig bombamerényletet követtek el ellene az Erzsébetvárosi Körben. (Mivel az ottani választási gyűlésről elkésett, a robbanás őbenne nem okozott kárt, de nyolc ember meghalt, és több tucatnyian megsebesültek.) Később lakására is pokolgépet küldtek (ami csütörtököt mondott), és választások idején a hatóságok is korlátozták tevékenységét, például több alkalommal rendőri felügyelet alá helyezték, gyűléseit feloszlatták, ajánlószelvényeit „elveszítették”. 1922-ben Klebelsberg Kunó, a későbbi oktatáspolitikus, még belügyminiszterként, igazgatótanácsi tagságot ajánlott fel neki. Rassay ennek ellenére kitartott következetes ellenzéki álláspontja mellett.
A harmincas évek [szerkesztés]

A harmincas évek végére olyannyira megváltoztak a körülmények, hogy a korábban gyűlölt ellenfelek, Bethlen illetve alkalmanként még Horthy Miklós kormányzó is Rassay szövetségese lett a nácik felé közeledő kormányokkal szemben. Az Imrédy Béla miniszterelnök által beterjesztett második zsidótörvény vitájában érvek sokaságával kelt a javaslat ellen, ám miután látta, hogy Imrédyről mindez lepereg, más eszközhöz nyúlt: megbízottaival beszereztette Csehországból Imrédy egykor ott élt dédanyjának zsidó származását bizonyító okiratokat, melyeket eljuttatott Horthyhoz, aki már maga is szeretett volna (de német protektorai miatt nem tudott) megszabadulni Imrédytől, és aki ezt követően a miniszterelnököt a papírok felmutatásával lemondatta. A zsidótörvényt a törvényhozás ettől függetlenül megszavazta, de Rassay még ekkor sem adta fel: a zsidóságot felszólította, hogy továbbra is „követelje jogait”, keresztény társait pedig harcos szolidaritásra hívta fel cikkeiben – lényegében eredménytelenül.
1944 után [szerkesztés]

Rassayt a megszálló németek azonnal letartóztatták, és 1944 márciusától a mauthauseni koncentrációs táborban tartották fogva. Az 59 éves, korábban korpulens politikus csontig soványodva került haza. A szovjet megszállás alatt már nem politizált, mégis 1951-ben Füzesgyarmatra telepítették feleségével együtt. Bár a kitelepítés 1953-ban megszűnt, Budapestre nem térhetett vissza. Pécelen halt meg 1958-ban."
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rassay_K%C3%A1roly
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Guba Ferenc (2008.05.28 13:17:19)
 

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

"Tölgyessy Péter megdöbbentőnek nevezte, hogy Magyarországon mennyire nem mutatkozik hajlandóság a pártalapításra. Míg a térség minden országában új politikai tömörülések alakulnak azok helyett, amelyek elvesztették a választók bizalmát, a magyar társadalom nem hisz abban, hogy érdemes lehet ilyen módon cselekedni, és az elit, a vezető értelmiségiek is úgy gondolkodnak: inkább beállnak egy párt holdudvarába. "
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-322174/2

Tölgyessy úr!

Hát itt az élő cáfolat!

Guba Ferenc
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

A Polgári Demokrata Párt felszólítja a Kormányt, hogy folytassa munkáját. Ne önmagát váltsa le, hanem az eddigi stratégiáját.
A munka elöl nem elmenekülni kell, hanem elvégezni!
Aztán pedig mielőbb kiírni a választásokat!

GF
[Válasz] [Idézet]
 

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

Kedves Klári!

Köszönöm, hogy szét lettem választva a Fidesztől:-)
A másik az, hogy szerintem süllyedő hajót otthagyni nem jó dolog új választások kiírása nélkül.
Vagy akkor tessék végigvinni a munkát a választásokig.
Tévedés, én szeretném, ha lenneének akár mosz azonnal igaz országgyűlési választások.
A kiabálás szót csak akkor fogadom el, ha egyet tudunk érteni abban is, hogy 1989 október 23-án kikiabálták a Magyar Köztársaságot!

GF
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Maticsné Fehér Klára (2009.03.27 15:53:01)
 

 

Maticsné Fehér Klára

[Hozzászólások száma] 4488 [Összpontszám] 2296 [Sikeresség] 51

hozzászóló

Kedves Ferenc!
Azért mertem egy kicsit poénkodni, mert - szerintem - nagyon nagy ellentmondásba kerültél az általam kifogásolt hozzászólásoddal.

Bocs, de most ismét csak az az érzésem, hogy Gyurcsánnyal, illetve az MSZP-vel kapcsolatban megfogalmazott ellenzéki vádaskodásra továbbra is az a jellemző, hogy akkor is beléjük rúgnak, ha "sapka van a fején, és akkor is, ha nincs sapka a fején"!!

Meggyőződésem ugyanis, hogy a Fidesz - és a Te - folytonosan új országgyűlési választásokat szorgalmazó kiabálása mindössze egy "sapka-ügy", hiszen, amikor már közel kerül az addig csak szlogen szerűen szajkózott "óhaj" valóra válása, nos, akkor máris átmentek a helyzetet látó közelségbe hozó szidalmazásába ...csak most éppen ellenkező előjellel!

Magyarul - szerintem - egyáltalán nem szeretné sem a Fidesz, sem Te, ha most tényleg bekövetkezne egy új országgyűlési választás, mert akkor tényleg meg kéne lépnie az elkerülhetetlen, megszorító lépéseket az eddig csak populista szlogeneket szajkózó Fidesznek is!
s...óh, akkor hova is lesz a nagy "megváltó" mostani roppant nagy népszerűsége! :-)

Üdv. Klári
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Guba Ferenc (2009.03.27 15:15:46)
 

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

Kedves Klári!

Annál rosszabb kapitány nincs is, mint ha valaki akkor hagyja ott a hajót, amikor süllyed.
Ezért.
Ha már eddig vitte az ügyet, akkor vigye a választásokig, ne hajóskapitányt keresgéljen.
Ha meg eddig nem volt a hajón helyettes kapitány akkor meg már inkább válasszon a tulajdonos új kapitányt, a nép!
Új Országgyűlési Választást!

GF
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Maticsné Fehér Klára (2009.03.27 14:20:27)
 

 

Maticsné Fehér Klára

[Hozzászólások száma] 4488 [Összpontszám] 2296 [Sikeresség] 51

hozzászóló

:-))
...nagyon jó poén!
Köszönöm!
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Kormányi Zsolt (2009.03.27 14:23:56)
 

 

Kormányi Zsolt

[Hozzászólások száma] 451 [Összpontszám] -17 [Sikeresség] -4

hozzászóló

Lehet, hogy épp ő a következő miniszterelnök-jelölt... :)
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Maticsné Fehér Klára (2009.03.27 14:20:27)
 

 

Maticsné Fehér Klára

[Hozzászólások száma] 4488 [Összpontszám] 2296 [Sikeresség] 51

hozzászóló

Kedves Ferenc!
Lemaradtam valamiről? :-)
Eddig ugyanis ilyesmiről Tőled még nem olvastam!

Mindeddig ugyanis Tégedet jobbára "az új országgyűlési választásokat" követelők között láttalak aktívnak.

Nos, mi történt, amiről nem tudok?
Üdv. Klári
[Válasz] [Idézet]  Előzmény: Dr. Guba Ferenc (2009.03.26 15:24:22)
 

 

Dr. Guba Ferenc

[Hozzászólások száma] 1884 [Összpontszám] 710 [Sikeresség] 38

hozzászóló
Offline

A Polgári Demokrata Párt felszólítja a Kormányt, hogy folytassa munkáját. Ne önmagát váltsa le, hanem az eddigi stratégiáját.
A munka elöl nem elmenekülni kell, hanem elvégezni!
[Válasz] [Idézet]
 
[Válasz]
Ugrás: