PORTÁL NAVIGÁCIÓ


PORTÁL AL-NAVIGÁCIÓ


MORZSÁK

 

Menyhért Péter

[Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

hozzászóló

DEVIZA ALAPÚ CSALÁS
Kommunista bankármaffia hatalomátvétel – Magyarországon 2014-ben

A Kádár -féle gulyáskommunizmus vezető bankárai csak és kizárólag megbízható párttagok lehettek. Ezek a bankárok 1989 környékén, a rendszer végnapjaiban megkezdték a kommunista hatalomátmentést a bankszférában is.
Mindannyian az új, többségében külföldi anyabankok által alapított kereskedelmi bankok menedzsmentjében helyezkedtek el, és jelentős számban első számú vezetői lettek.
A 2000-es évekre a magyar torz gazdaság leült, beleértve a bankrendszert is.
Az ésszerű, kapitalista hitelezés szándékának hiánya, egyértelműen megnyilvánult a hihetetlenül nagy kamatterhek gerjesztésében.
2001.-ben, az Uniós csatlakozás érdekében megalkotott konvertibilis-deviza jogszabály lehetővé tette a kereskedelmi bankoknak a lényegesen kedvezőbb hozadékkal kecsegtető deviza hitelezést.
Bár a devizahitel (hibás termék!) kockázata a normális bankrendszer számára elfogadhatatlanul nagy kockázattal jár, a kommunista bankmenedzsment gazdagodásához csábító lehetőség volt.
Azt remélték, hogy az olcsó kamatok miatt a magyar lakosság tömegesen fogja felvenni ezeket a hiteleket, így ők az ebből származó kiemelkedő forgalmi bónuszaikkal és prémiumokkal biztosíthatják személyes anyagi gyarapodásukat.
2004.-re ez az elképzelés bedőlt: a magyar emberek a pénzügyi tudatlanságuk, és a bank felé sugárzott „VAKHIT” jellegű bizalmuk ellenére sem vettek fel devizahitelt, mert féltek az idegen valutától. Ne feledjük: a Kádár rezsimben volt idő, amikor az idegen valutának már a birtoklása is bűncselekménynek minősült!
Vélhetően 2004 májusában az akkorra már megbukott deviza hitelezésre építve alakították ki a kommunista bankvezérek a Magyar Bankszövetséggel, mint maffia jellegű szervezettel együtt dolgozva, a magyar jogrendszerben NEM LÉTEZŐ, állami engedélyezéssel a mai napig nem rendelkező DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT vagy DEVIZA ALAPÚ -nak elnevezett, csaló banki termékeket.
Ezt a terméket egyedül az amerikai CITI BANK utasította el, merthogy „csalásban ők nem vesznek részt”. Az ügylet társadalmi hatása jelentős volt már a kezdetekor is.
Medgyessy Péternek, aki 2002 májusától 2004 szeptemberéig volt Magyarország miniszterelnöke, vélhetően az okozta a vesztét, hogy aktív bankszakemberként joggal feltételezhető, hogy felismerte ennek a banki terméknek a veszélyeit, nem asszisztált a piaci bevezetéséhez.
A Gyurcsány Ferenc nevéhez kötődő puccs résztvevői és háttér szereplői vélelmezhetően ezért állították félre.
Álláspontom szerint naivak voltunk, amikor elfogadtuk anno azt a mesét, hogy a miniszterelnök példa nélküli, idő előtti menesztésének oka az SZDSZ korrupciója volt, hiszen a korrupció az egész magyar politikai és gazdasági elit sajátja a ma is, miközben eddig még senki sem bukott bele.
A „műalkotás”, a „devizában nyilvántartott vagy deviza alapú” banki termékek a hatályos magyar jogszabályok alapján nem jöhettek volna létre: ezek a „Szerződésnek látszó tárgyak” valójában nem joghatályos dokumentumok.
A rendszerváltó elitbe beépült bankármaffia számára a hatályos jog, vagy annak hiánya sem jelenthetett akadályt, hiszen a pénzügyi jogszabályokat a mai napig ők „DIKTÁLJÁK”, ők írják a magyar Parlamentnek. A csalással, megtévesztéssel félrevezetett adósok tömegei csak 2010-2011 körül szembesültek azzal, hogy ők egy „tisztességtelen” ügylet alanyai.
Mivel a csak Magyarországon létező DEVIZA ALAPÚ CSALÁS EGYETLEN EGY, KOMPLEX BANKI TERMÉK-RENDSZER, már a szerződésekbe kódolva vannak a csalás lebukását elhárító elemek is.
Ezeket a törvénysértéseket 2010 óta polgári peres ügyvédek számtalan esetben fedték már fel, és nyertek pereket a bankok ellen.
A csalás károkozását kétféle módon alakították ki.
 • 1. A magyar emberek pénzügyi intelligenciájának hiányos voltára, tudatlanságára és naiv jóhiszeműségére épít. A magyar bankok a hitel folyósításakor törvénysértő módon vonták el az adósoktól a devizájuk feletti rendelkezési jogot. Ezt az adósok közül a mai napig is csak kevesen tudják. Ráadásul olyan, (a szerződéses szabadság álcájába rejtett, nem létező) banki szolgáltatás díjának a megfizettetésére köteleznek, amelyek amellett hogy csak papíron szerepelnek, a valóságban meg sem történtek. Ez a magyar bankármaffia által elkövetett károkozás tulajdonképpen lopás. A mai napig, a ténylegesen elkönyvelt kárnak az ilyen típusú lopás csak 10 max. 20 %-át teszi ki. Mivel ezt a polgári jog a szerződés alapján kimutathatóvá teszi, a magyar kormány ezt a pénzt a 2013-as és 2014-es törvényeivel állítólag rendezni fogja. Ez még csak ígéret szinten van, mert a konkrétumokról még senki sem kapott tájékoztatást.

 • 2. A második tétel nagy és durva! Ez az egyenleg hamisítás, amely a máig ellopott, mintegy 10-15 EZER MILLIÁRD FORINT 80-90 %-át teszi ki. Ez a számviteli, értékelési és könyvelési, mérleghamisítási és adócsaló bűncselekmény a világon egyedülálló HUNGARIKUM!
  A világon egyetlen kultúrállamban sem létezhet olyan hitel, kölcsön, lízing, ahol a bank által előírt részletek befizetése mellett a tartozás nem csökken!

  A csaló banki konstrukció a nem létező deviza egyenleg-pénzből valóságos FORINT tartozást teremt.

 • Természetesen ezek a csaló „szerződések” önmagukban is tucatnyi jogsértést és megkárosítást jelentenek, amelyeknek az az egyértelmű célja, hogy a panasz ügyeket a polgári jogi keretek közé szorítsák. (Az 1,3 millió polgári jogi szerződéses jogvitában ugyanis az adós mérhetetlenül hátrányos helyzetben van a bankkal szemben. Az egyetlen büntetőeljárásban ezzel szemben a másfél millió adós, és az állami költségvetés együtt áll a csaló bankvezetőkkel szemben.)
  A bankok hatalmas erőfeszítéseinek, hogy ezeket a csaló banki termékeket DEVIZA HITELNEK kommunikálják, két fő feladata van. Az első a magyar banki tisztviselők becsapása: ezek az emberek jóhiszeműen azt hiszik, hogy a szabályos devizahitel könyvelést végzik. A másik a nemzetközi közvélemény és az anyabanki menedzsment és tulajdonosi kör félrevezetése.
  Előttük úgy van beállítva, hogy az 1,3 millió hitelfelvevő, hogy őket a felelőtlen döntésük juttatta aggályos helyzetbe. Így meg sem fordulhat a véleményformálók és döntéshozók fejében, hogy az adósok be vannak csapva, meg vannak tévesztve. Fel sem merül, hogy az anyabankok felé prezentált mérlegek hamisak; a banki könyvelések „kreatívak”, nem a valóságot könyvelik. A „csuda tudja”, hogy valójában mennyit lopnak el ezek a bankárok az anyabankjaiktól is, hiszen a magyar polgároktól és a magyar állam költségvetésétől a mai napig már 10-15 EZER MILLIÁRD forintot elloptak.
  Mi, páran, egy közösséget alkotva Magyarországon büntető eljárást kezdeményeztünk.
  Arra törekszünk, hogy az igazság napvilágra kerüljön, és hogy az országban ismét jogbiztonság uralkodjon – ne a bankármaffia. (Sajnos, a legnagyobb magyar bankár, Csányi Sándor a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a legfőbb ügyész személyes jó-barátja, esetleg finanszírozója is, ezért nem lehet bíróság elé állítani!) Ráadásul a rendszerkiszolgálói – ügyvédek, ügyészek, közjegyzők, végrehajtók – és a társadalom félrevezetett, információktól elzárt tömegei inkább nehezítik harcunkat az IGAZSÁGÉRT, a hatályos magyar jog betartásáért.
  Polt Péter Legfőbb Ügyész mindent megtesz az ellen, hogy a bűncselekmény bizonyítékait egy hivatalos fórum vagy hatóság előtt bizonyíthassuk, bemutathassuk.
  Ma Magyarországon minden politikai párt korrupt, vagy csak gyáva és hallgat. Minden magyar média – a tényeink ismerete ellenére hallgat, hiszen legfőbb szponzoraik a tolvaj bankárok.
  Leszögezhetjük azt is, hogy mára megindult a hatalmon belüli harc: a bankármaffia 2014 év vége óta folyamatosan szorítja ki a fidesz eredeti háttérhatalmát (lásd Simicska ügy.).
  Ma a Parlament 116 fidesz-kdnp képviselője és a Köztársasági Elnök is bűnpártoló és esküszegő, méltatlan a képviseletre.
  Magyarország 2015-ben már nem tekinthető jogállamnak.
  A dokumentumban szereplő számadatok és tények bizonyítékait a büntető eljárásban, és bármely nyilvános fórumban felhasználjuk.
  Menyhért Péter pótmagánvádló, DAC csoport

  Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2015.02.17 16:23:56

  [Válasz] [Idézet]

   

  [Válasz]
  Hozzászóló Hozzászólás

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Sajnos Strasbourg gyáva vagy korrupt!
  A 804 kérelmet anélkül utasították el fene tudja milyen mondvacsinált kifogással, hogy megakadályozták a beadvány érdemi vizsgálatát!
  Mit ér az a jog, ahol éppen az érdemi vizsgálat szorul háttérbe az idióta bürokratizmussal szemben?
  Sajnálatos, hogy a strasbourgi ÚGYNEVEZETT "emberi jogi" bíróság, csak politikus bűnözőket, köztörvényes börtönlakók és az új honfoglalók kényelmi szempontjait tekinti "emberi jognak!"
  Ahogy a rendszerváltással is ráfaragtunk, úgy az UNIÓ-ból is csak a selejt, a hátrány a magyarság semmibe étele jut ki nekünk!
  Tudjátok, mindig baloldali, liberális eszmeiségű voltam, de az elmúlt évtizedek kihúzták az elveim alól a talajt!
  2013-ig azt hittem, hogy csak a POLGÁR lét hibádzik, mert a polgári baloldali-liberális eszme még él.
  Azóta felfordult minden, és ma legtöbbször a szélsőjobbnak kikiáltott jobbik eszmeisége tartalmazza a legkevesebb hazugságot és korrupciót.
  Ha kíváncsi vagy, hogy mit TESZEK a süket duma helyett, nézd meg a videómat a https://www.youtube.com/watch?v=zzx1l-EOnj0 oldalon,
  és a közfeljel160114.pdf dokumentumot a
  https://www.facebook.com/groups/584870318200840/?ref=bookmarks oldalamon.
  Meg fogsz lepődni!
  [Válasz] [Idézet]
   

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Tisztelt Emberi jogi Bíróság!
  A gyorsabb feldolgozás érdekében, röviden felvázolom, az álláspontunk szerint az európai történelemben egyedülálló nagyságrendű, valamint súlyosságú, és cca. 3 millió európai/magyar polgár életét és egzisztenciáját ellehetetlenítő, állami szintű korrupciót megjelenítő maffia-bűncselekmény általunk már bizonyított tényállását.
  Tényállás:
 • 2001-ben a magyar országgyűlés az európai csatlakozás érdekében/feltételeként, megalkotta a magyar polgárok alapvető szabadságjogát megtestesítő 2001. évi XCIII. törvényt a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról. Ezzel minden magyar polgár rendelkezési jogot kapott a részére átadott MINDEN valuta, deviza felett. E törvény alapján a magyar bankok 2001 végén megkezdték a deviza hitelezést. Mivel a magyar emberek a fizetésüket forintban kapták, és ezért nem vettek fel számukra ismeretlen pénzben kínált kölcsönt ez a devizahitelezési gyakorlat megbukott: egészen a Deviza Alapú hitelezés megjelenéséig csupán jelentéktelen számot ért el; csak 2005-ben indult el.

 • 2004 májusában a Gyurcsány Ferenc vezette MSZP lemondásra kényszerítette Medgyessi Péter miniszterelnököt, aki jelentős, érdemi tapasztalatokkal rendelkezett a banki szférában. Vélelmezhető, hogy Ő nem engedélyezett volna egy ilyen emberkísérletet!

 • 2004 őszén a Csányi Sándor vezette bankár-maffia szabad utat kapott az új miniszterelnök révén, és bevezették az egységes elveket mutató Deviza Alapú, illetve Devizában Nyilvántartott (FORINT) hitel elnevezésű kísérleti banki terméket.

 • A Deviza Alapú, illetve Devizában Nyilvántartott kísérleti banki termék a magyar jogrendben nem létezik (ma sem). Nincsen bárki számára hozzáférhető eljárási rendje szabályzata, nyilvántartási és elszámolási rendszere. Még a kiemelkedő szaktudással rendelkező közgazdasági és jogi szakemberek sem tudják egyértelműen megállapítani a feltételek jogosságát, alkalmazhatóságát, polgári jogi értelembe vett tisztességességét.

 • Az áldozatok forint kölcsön igénnyel fordultak a bankhoz, ahol azonban már az ajánlattétellel megtévesztették, becsapták őket. Az áldozatok szerződési szándéka forint kölcsönre szólt, amit a banki kommunikáció a szerződéses dokumentációk kivételével teljesített is. Nyilvánvaló tény, hogy az áldozatok szándéka csak az általuk elvárható, ismert tényekre vonatkoztatható. Ez a tény a Polgári törvénykönyvben és a Pénzintézeti törvényben is megtalálható FORINT KÖLCSÖN pontos fogalma: a rendelkezésre bocsátott forint pénzeszköz, és a kizárólag forintban lehetséges törlesztés csak és kizárólag FORINT KÖLCSÖN lehet.

 • A bank rejtett/ bűnös szándéka egy valós idegen valutát nem is tartalmazó, fiktív DEVIZA HITELEZÉS volt. A bank ezen szándékának és az erőfölényének tudatában alkotta meg a csaló banki termék teljes, komplex rendszerét, a szerződésnek látszó dokumentumoktól egészen a panaszkezelésig.

 • Az össze nem egyeztethető szándékok, a felek akarata között fennálló alapvető disszenzus alapján polgári jogi szerződés objektíve nem jöhetett létre!

 • A bankármaffia bűnös szándékát azonban a forint kölcsönök kiadásával megvalósították; az áldozatokat becsapták. Minden ami ezután jött, már csupán a bűncselekmény része.

 • Az áldozatok aláírása nem valós szerződésre, hanem egy csaló eszközre – a szerződésnek látszó papírokra került. Ez a papír az aláírás ellenére sem hordozhat jogkövetkezményeket!

 • Tény, hogy:
 • Minden közjegyzői devizahiteles közokirat valótlan adattartalmú, tehát a törvény szerint hamis.

 • Minden bírósági végrehajtás jogsértő, törvénytelen; az emberi jogok súlyos sérelmét okozza.
  A magyar igazságszolgáltatás félre van vezetve; meg van félemlítve.

 • Sajnálatos, de a magyar jogász társadalom megfélemlítésből és/vagy egyéni anyagi érdekeiből kifolyólag elfogadta a hatályos magyar törvények megcsúfolását, semmibe vételét, és nem tesz ellene semmit.

 • Fontos tény, hogy az ügyünkben nem működik a magyar büntető eljárásjog sem, hiszen a bűnöző ügyészség a legcsekélyebb nyomozati tevékenységet sem hajlandó ellátni; a bíróságok végzéseiről pedig a súlyos hazug-ténybeli valótlanságok megállapításán kívül nem lehet egyértelműen beazonosítani még azt sem, hogy a végzés-ítélet vagy határozat valójában tartalmaz-e tényleges eljárást is.

 • Jellemző például a legfőbb jogorvosló szerv – a Kúria hozzáállása, akik a mai napig válaszra sem méltatták a beadványunkat, pedig 30 napon belül válaszadásra kötelezett.

  Mindezek alapján már most jelzem: jogi (az emberi jogi bíróság által kirendelt ügyvédet kérünk) és a kifosztott áldozatok anyagi helyzete miatt anyagi segítséget is kérünk a Tisztelt Bíróságtól.
  A Soron kívüli, sürgős és rendkívüli eljárás kérelmünket a sértetteink valós és tényleges életveszélyes helyzete, és tömeges egzisztenciális összeomlása indokolja.

  Tisztel bíróság!
  Európa történelmének legsúlyosabb emberi jogsértése a kérelmünk lényege, amely magában foglalja az évszázad csalását – egy majdnem tökéletes bűntényt; egy „fehérgalléros” maffia szervezetet, és a mindent meghatározó állami szintű korrupciót.
  Ezzel a levelemmel párhuzamosan segítségért fordulok az OLAF-hoz, és a Hágai Főügyészhez is.
  Nem lesz könnyű harc, hiszen az egyik főbűnös Polt Péter magyar legfőbb ügyész, az Európa ügyészi szervezet választott elnöke lett.
  Mi folytatjuk a harcot, de a megoldásért kompromisszum-készek vagyunk az állam vezetőivel.
  Nem kívánunk bosszút, csak méltányos, mértéktartó elégtételt.
  Az emberi jogi bíróságnál még nincs vége a Deviza Alapú Csalás ügyének.
  A Hágai vádiratunk több ezer ember halálba kergetéséről; tízezrek anyagi kifosztásáról; nemzetközi biztosítási csalásról; és a magyar kereskedelmi bankok hamis könyveléséről és hamisan auditált mérlegeiről szólnak, több magyar Btk jogszabály megsértésével együtt.
  Irány Hága a Hágai Nemzetközi Büntető Bíróság
  Csatlakozni a beadványunkhoz a következő helyeken tud minden devizahiteles áldozat:
  https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/
  https://www.facebook.com/groups/584870318200840/
  Email: petermenyhert@gmail.com
  [Válasz] [Idézet]
   

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Kedves barátaim!
  A mellékelt levelet a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságnak ma mailben elküldtem, és postázom.
  Dolgozom a következőknek írt leveleken is – ha kész, felteszem.
  Meg kell erősítenünk/támogatnunk a beadványunkat, hogy az eu bírósága ne meneküljön el az érdemi vizsgálatától.
  Dolgozom már a hágai anyagon is - ahogy kész anyag van, felteszem.
  Részletek a https://www.facebook.com/groups/584870318200840/ oldalain, valamint a
  https://www.facebook.com/groups/devizacsalas/?fref=ts oldalainkon.

  Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke
  Tranholm-Mikkelsen Jeppe főtitkár az Európai Unió Tanácsának Főtitkársága
  Serge Brammertz Főügyész Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court – ICC)
  Jean-Claude Juncker az Európai Bizottság Elnöke
  Nils Wahl főtanácsnok Európai Bíróság Hivatala
  Tárgy: Segítségkérés az Európai Unió történelmének legsötétebb korrupciós- maffia- bűnügyében

  Mr Giovanni Kessler - Director General
  Mrs P. Kneuer - Director
  Mr N. Ilett – Director
  Mrs B. Sanz Redrado - Director
  Ms M. Hofmann - Director
  European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
  Tárgy: Büntető feljelentés, és segítségkérés az Európai Unió történelmének legsötétebb korrupciós- maffia- bűnügyében
  [Válasz] [Idézet]
   

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Kedves barátom!
  MA A LEGFONTOSABB: minél több embernek megmutatni az utunkat!
  Ha ismeri, eldöntheti velünk akar-e tartani.
  A forintosítás-elszámolás kapcsán mi KF-esek egy egységes levelet fogunk megküldeni a saját banknak és Matolcsynak-MNB-nek egyidejűleg. Jelenleg mi vagyunk az egyetlen devizahiteles társulat, akiket a hatályos magyar jog véd: érvényes szerződésünk nincs, így azt nem lehet forintosítani sem.
  Polgári jogi szerződésként létre nem jött a szerződésünk, a csalók által létrehozott szerződésnek látszó tárgy a bűncselekmény miatt külön bírósági eljárás nélkül jogilag semmis és érvénytelen (Ptk. 200.§ és 234.§) amit nem lehet forintosítani a törvénnyel sem.
  A nyilatkozatot Emailben küldd vissza nekem, és az eredetit postán, a
  1213 Bp. VIHORLÁT út 63 címre.
  NYILATKOZAT
  Alulírott, ..........................., az alábbi adataim egyidejű megküldése útján nyilvánítom ki az akaratomat a közösségi feljelentéshez való csatlakozásomról.
  Ezúton hozzájárulok személyes adataimnak a büntető eljárásban történő kezeléséhez.
  anyja neve: …...........................................................
  szül hely, idő: …...........................................................
  személyi azonosító jel, vagy személyi igazolvány szám: …..................................
  lakcím irányítószámmal….............. ….............................
  Email elérhetősége: …...........................................................
  *** devizahitellel rendelkezők ezt töltsék ki:
  bank neve: …...........................................................
  közokirat vagy szerződés száma: ….............................
  a kölcsönfelvételi összege ….............................Ft
  a tartozás jelenlegi összege ….............................Ft

  vagy - Lehetőség van olyan csatlakozók befogadására is, akiknek nincs devizás ügyük. Tény azonban, hogy a bankármaffia őket is meglopja. *** devizahitellel NEM rendelkezők ezt töltsék ki:
  Kijelentem, hogy deviza alapú jogügyletben közvetlenül érintett nem vagyok.
  Kijelentem, hogy adófizető állampolgárként a költségvetési csalás közvetlen sértettje vagyok
  Kijelentem, hogy alapvető emberi jogaim sérültek.
  dátum aláírás

  A folyamatban levő büntető eljárásra kell minden hivatalos levélben hivatkoznunk: a csaló banki termék ellen 2014. szeptember 11-én, a Fővárosi törvényszéken 352 sértett-pótmagánvádló által, 19.B.1396/2014. ügyszámon indított büntető eljárás. Mindenkinek a Közösségi Feljelentése folyamatban levő bűnügy, mivel nem kaptunk jogerős elutasítást.
  Több fájlt küldök: egyik része tájékoztatás, a többi kinyomtatandó és elküldendő.
  A Panasz levelet nyomtasd ki két példányban; töltsd ki a pontozott részeket; ha külön is akarsz írni, azt külön papírra írd; küldd el mailben vagy postán a bankodnak és a Matolcsynak egyszerre.
  A Közösségi Feljelentés ingyenes, költsége nincs. Ez a jogalapja minden további eljárásnak!
  Ha sértettként a konkrét bírósági eljáráshoz is csatlakozol, akkor a mellékelt 3 dokumentumot eredetiben kell nekem visszaküldened (1213 Bp. VIHORLÁT 63), 5.000.- Ft költséggel együtt.
  Ez a pénz az idáig tartó eljárások ügyvédi és adminisztrációs díja.
  A Strasbourgi emberi jogi bírósághoz még nem valószínű, de a Hágai büntetőbírósághoz mindenképpen kell majd nemzetközi ügyvédet fogadnunk. Azok költségét, és a szükséges szakfordítások díját még nem tudom, de azt is igyekszünk minimalizálni.
  Mellékelem az én polgári kárigényem dokumentumát, és a saját tanúvallomásomat, hogy lásd mit szeretnénk. Ne ijedj meg a milliós kárösszegektől! Gondold át: ha most a bank kifizetne, mennyi lenne az a kártérítés, amit méltányosnak tekintenél!!
  Ismerőseid között szervezz minél több új Közösségi feljelentőt!
  Senki nem segít abban, hogy minél több ember tudjon rólunk!
  A Nemzeti konzultációnkat nyomtasd ki, és az ingyen állami borítékba helyezve – akár az eredeti mellé is – küldd el.
  Figyeld a Deviza Alapú Csalás áldozatai, és a Menyhért Péter baráti kör Facebook csoportban felrakott anyagaimat. A letölthető fájlokból mindent megtudhatsz, ha valamit nem tudsz, ne a Facebookra írogass, hanem a petermenyhert@gmail.com címemre.
  Többnyire nincs időm a netes olvasgatásra, a leveleket viszont folyamatosan intézem.
  Javaslom, hogy ne foglalkozzatok az állítólag devizás-mentőkkel: álláspontom szerint elértünk a falig; az állam várhatóan kinyírja a polgári peres lehetőségeket.
  Ha mégis foglalkozol ilyen ügyekkel, az a magánügyed. A büntető eljárást nem zavarja.
  Amit bekérek adatokat, nyomtatványokat, stb, azt mindenki úgy teljesítse, hogy az egyes bírósági anyagok beadása után én már nem tudok mit tenni: aki lemarad, az kimarad.
  A közeljövőben nagyon nagy szükség lesz a területi szerveződésre, mert várhatóan a hatóságok túlkapásai miatt meg kell védenünk magunkat, és ehhez helyi, egymással kapcsolatban levő emberekre lesz szükség.
  Mivel mi vagyunk az egyetlen csoport, akiknek a jogi helyzete két éve változatlanul tisztázott, a szelektív hatósági jogalkalmazás ellen levelekkel fogjuk bombázni a helyi-települési polgármestert, jegyzőt, képviselőket, rendőrkapitányokat, végrehajtókat.
  Fontos: minden hivatalos levélre, cselekedetre időben reagálnunk kell.
  Segítsétek egymást Email továbbítással; nyomtatással, közös postára adással, akinek nincs internetje, annak részletes menedzselésével!
  Ne felejtsétek el: akiben szándék van a harcra, de pénze nincs, azt a mi közösségünk kell hogy segítse! Mi nem orbán vagyunk: pénzhiány miatt senkit nem hagyhatunk magunk mögött.
  [Válasz] [Idézet]
   

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Kedves Kálmán!
  Május 7-én a Széchenyi téren tüntetünk mi, devizakárosultak!
  Én is kint leszek egész nap - annak ellenére, hogy én alapvetően egy "megalkuvó" típusú alak vagyok: mindig kompromisszumra törekszem.
  Én is letöltöttem a netről a részletes elszámolást, és ki is számoltam: pontosan mennyivel is lopott meg a törvény felett még a csányi-maffia?
  Az eredmény: a bank csökkentette a cca 3.000 CHF-es tartozásom cca 2.300 CHF-re.
  Én azonban tételesen tudom már bizonyítani a lopást, mivel szerintem a tartozásom teljes kifizetése után (a 3 ezer CHF cca egy millió Ft) még további közel 400 ezer forinttal lopna meg a bank!
  Örüljek ennek az elszámolásnak,és fizessek még 700 ezret ezeknek a tolvajoknak?
  Engem nem tudnak forintosítani, mert a CSALÓ BANKI TERMÉK bűncselekmény lényege, hogy nincsen jogszerűen létrejött szerződésünk, csak egy annak látszó tárgy van a csalók kezében.
  A teljes számításomat elviszem 7-ére, és mindenkinek elmagyarázom a részleteket - akit érdekel.
  Még néhány fontos részlet.
  Engem a szerződésen belüli részletek - pl. a kezelési költség - nem érdekelnek, mert a csalás a szerződésen kívül van, egy számviteli-könyvelési bűncselekményben.
  A csalónak pedig nem jár sem kamat, sem költségtérítés, ezzel szemben én igényt tartok a vagyoni és a nem vagyoni kártérítésre is!

  Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2015.05.03 13:02:34

  [Válasz] [Idézet]  Előzmény: Ollé Kálmán (2015.05.01 17:19:34)
   

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Kedves Zoltán!
  Minden magyar politikai párt 2013 júliusa óta pontosan ismeri a büntető feljelentésemet minden deviza alapú jogügylet esetében a megnevezett (Csányi, Patai, Felcsúti, stb) kommunista bankárbűnözők, és a Magyar Bankszövetség, mint MAFFIA SZERVEZET ellen, CSALÁS, KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS, EMBERIESSÉG ELLENI BŰNTETT, és tucatnyi más tényállás miatt. Az okozott kár elég pontosan becsülhető ma már: az emberektől ellopott érték 10 EZER MILLIÁRD Ft; a költségvetéstől ellopott adóhiány 3 EZER MILLIÁRD Ft. Úgy cca az egészségügy éves költségvetése.
  Minden anyagomat megkap minden kormánytag, képviselő, párt, főügyész, a Kúria, a bíróságok elnökei, a közjegyzői és a végrehajtói kamara, az összes országos médium, nonprofit szervezetek, stb.
  Minden hatóság egyetlen taktikát alkalmaz: már a legelső eljárást sem csinálják meg, nem nyomoznak, nem vizsgálnak - megy a fiókba.
  Eddig SENKI NEM TUDTA MEGKÉRDŐJELEZNI a joganyagunk igazát és bizonyíthatóságát!
  Elutasítani nem mernek, mert minden elutasító személyt feljelentek bűnpártolásért, mely ügyeket szintén nem mernek elutasítani. Gyáva népnek nincs hazája - mondja joggal a köz.
  Egyetlen dolgot tehetnek ellenünk: elhallgatnak, mintha nem is léteznénk.
  Az M1-ből és a Kossuth rádióból tájékozódó emberek így semmit nem tudhatnak rólunk, míg az Internetről tájékozódókat behülyíti a sok pénz és karrier éhes "segítő" szervezet okoskodás-tömege.
  Aki tudni akarja az igazságot, a DAC azaz a Deviza Alapú Csalás áldozatai (zárt, bejelentkezéses), valamint a Menyhért Péter baráti kör (nyílt) Facebook csoportban minden információt megtalálhat, hiszen az én életemet kizárólag az védi, hogy minden anyagom fenn van a neten.
  Ha engem kinyírnának, csak egy dagadt nyuggerrel lenne kevesebb - menekülést nem jelentene a bűnözők számára.
  Mi, DAC-olók, meg fogjuk menteni magunkat, családunkat, barátainkat. Mi, néhány százan győzni fogunk.
  Nem tudunk azonban olyanokon segíteni, akik semmit nem tesznek magukért!
  [Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nagy Zoltán 0018 (2015.05.01 06:16:30)
   

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Kedves Kálmán barátom!
  Tudod, hogy én csak egy csóró tűzoltó nyugger vagyok, nem "felkent szakértő", de azzal én is tisztában vagyok, hogy a világon sehol sem létezik olyan kölcsön, ahol a tartozás nem csökken arányosan a törlesztéssel!
  Amennyiben BÁRKINEK a tartozása MAGASABB, MINT A FELVETT ÖSSZEG, akkor azt GARANTÁLTAN MEGLOPTÁK!
  Mivel nem vagy a Közösségi Feljelentők között, te nem fogsz kijutni az Uniós bíróságra, így az ügyedet CSAK a mi viktorunk rendezheti. :)
  Lehetnél velük te is, hiszen a Facebook DAC csoportjában minden infót megkaphatnál, vagy ha írnál egy Emailt a petermenyhert@gmail.com címemre, szívesen elküldeném neked az anyagaimat.
  Tudod, két éve kezdtem bele a büntetőügyünkbe, és már belefáradtam az emberek birkaságába!
  Hiába mondtam mindenkinek, hogy a Közösségi Feljelentés nem kerül semmibe, nem kell ügyvéd sem, és nincs kockázata sem - az emberek haszonlesők (várják, hogy majd valaki helyettük kikaparja a gesztenyét) vagy sült galambra várók (akik mindig CSAK mástól várják a megoldást), vagy egyszerűen tudatlanok.
  Mivel mára Magyarország bankármaffia országa, don csányi sándor keresztapa királysága, és jogrend-jogbiztonság dokumentálhatóan nincs, országunkon belül megoldása ennek az ügynek nem lesz.
  Mi kijutunk az Unióba - jelenleg cca hatszázan - és az ügyünk civilizált megoldást nyer majd.
  A többieknek marad a fityesz fiúk megoldás: meg lesztek mentve, de beledöglötök, annyi szent.
  [Válasz] [Idézet]  Előzmény: Ollé Kálmán (2015.04.30 18:13:39)
   

   

  Ollé Kálmán

  [Hozzászólások száma] 2702 [Összpontszám] 2666 [Sikeresség] 99

  hozzászóló
  Offline

  Kedves Zoltán!
  Puffogtam és letöltöttem az OTP oldaláról a hiteltörténetet.
  Egyszerűen nem tehetek semmit.
  Precízen kidolgozott táblázatban látszik minden fillér mozgása, a kamatok számítási módja az elszámolás napjáig.
  Majd egy másik ugyan ilyen táblázatban újra le van vezetve az egész de most a törvény szerint.
  Tehát ez van és kész.
  Engem inkább az foglalkoztat, hogy a kezelési költségeket miért kellett devizában fizetni?
  De az amiről beszélsz az Orbán őszi svájci útjai magyarázzák.
  A média találgatta, hogy miért megy Orbán egymás után kétszer is Svájcba?
  Talán a kormánygépet is használta.
  Válasz nem érkezett. (Igaz a honvédelmi miniszter útját sem kommentálták )
  Egyszer csak minden előkészület nélkül a Parlament elfogadta a forintosítást az előzetesen bezengett árfolyamot jóval meghaladó szinten.
  Olyan jó szinten, hogy most a bankok kaszálnak de rendesen!
  Tehát, nekünk is csak akkor csökkent volna a bezengett 20-30%-al a törlesztőnk, ha az eredeti árfolyamon forintosítanak!
  Így vihar a biliben az egész!
  Pontosan megmondták a nagyok, hogy mit tehet és mit nem Orbán.
  A bolha csipkedheti az elefántot, de nem irányíthatja.


  [Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nagy Zoltán 0018 (2015.05.01 06:16:30)
   

   

  Nagy Zoltán 0018

  [Hozzászólások száma] 1678 [Összpontszám] 1055 [Sikeresség] 63

  hozzászóló

  Én nem vagyok érintett a devizaalapú hitelezésben. Az azonban meghökkentett, hogy van büntetendő és nem büntetendő tisztességtelenség. A jelzálogalapú tisztességtelenséget jogellenesnek nyilvánították, míg a nem jelzálogalapút, pl. fogyasztási cikk vásárlását, nem. Ez a megkülönböztetés jogosan veti fel azt a gyanút, hogy a háttérben a kormány és a bankok megegyeztek ebben a látszatmegoldásban. Ez - szvsz - egyértelműen arra utal, hogy már megint másét verik a csalánnal. :(

  Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2015.05.01 06:17:59

  [Válasz] [Idézet]
   

   

  Ollé Kálmán

  [Hozzászólások száma] 2702 [Összpontszám] 2666 [Sikeresség] 99

  hozzászóló
  Offline

  Szia Menyus!
  Nem teljesen passzol a címhez a mondanivalóm, de a tartalomhoz illik.
  Tegnap megkaptuk az OTP elszámolását.
  Nem eresztem bő lére.
  A lényeg:
  7 éve vettük fel Jenben a 7 milliós lakáshitelt a gyereknek.
  A legutolsó hónapban 88,786.- Ft volt a törlesztés.
  A kamatjóváírások és az árrések korrigálása után jóvá írtak 254,923.-JPY-t.
  Ez 551,140.- Ft-nak felel meg.
  Most a tőke tartozásunk 7 év után 8,816,465.- Ft.
  Így a havi törlesztésünk igen kedvező 83,878.- Ft lesz!
  Vagyis 4,908.- Ft/hó az a nagyon nagy jóváírás, melyet Orbán Viktor személyesen ígért meg!
  Szerinted?
  Vagy a JPY-es hitelek ennyire tisztességesek voltak?
  Esetleg nem szabad mindent elhinni?
  [Válasz] [Idézet]  Előzmény: Menyhért Péter (2015.02.17 16:07:49)
   

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Kedves barátaim!
  Ma kénytelen voltam az Ombudsmanhoz fordulni közérdekű bejelentéssel – a bejelentésem lépéseit a későbbi monitor fényképeken végigkövethetitek.
  Elsőként el kell magyaráznom minden hozzá nem értőnek, miért iszonyatosan veszélyes a jelenlegi helyzetünk!
  A bankok – hogy konkrétan melyik és milyen mélységben felelőtlen, azt egy hatósági – ombudsmani vagy MNB vizsgálatnak kell megállapítania! - egy általános keresőoldal mögé rakták fel a teljes és részletes hiteltörténeti adatainkat, letölthető pdf formátumban.
  Ehhez az adatbázishoz egy középszerű hacker néhány órán belül hozzáférhet, hiszen a titkosítás szintje gyenge!
  Arra is lusták voltak a bankok, hogy a letöltést egy más jellegű kommunikációs eszköz használatához kössék (lásd mobiltelefonos sms), ami nem 100%-osan akadályozza meg a hozzáférést, de megnehezíti.
  Pedig a telefonos megerősítést minden bank elektronikus banki szolgáltatása használja!
  Gondoljatok csak bele: akár 2 millió banki hitelszerződés legkényesebb személyes adatai lehetnek fenn a Neten!
  Hol élnek a csányi maffia alkalmazottai? Nem hallottak a wikileaksről?
  Nem tudják, hogy ami a netre felkerül, az nem titok többé – csak idő kérdése, hogy az információhoz ki jut hozzá, és mire használja fel?
  Amióta az első rendű vádlottunk megkapta az ESKÜSZEGŐ, POLITIKAI ZSAROLÓ KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKTŐL a magyar állam legmagasabb érdemrendjét, azóta azt hiszi: neki mindent szabad.
  Tényleg joga van a don csányi bankármaffiának mindenhez, felelősségvállalás nélkül?
  Tényleg csak az számít, hogy a haverom a Legfőbb ügyész és a miniszterelnök?
  Magyarország ma már dokumentálhatóan NEM JOGÁLLAM, itt NINCS JOGBIZTONSÁG, mivel az írott jogszabályainkat a hatóságok-jogalkalmazók csak nekik tetsző részben, szelektív módon hajtják végre.
  Az ombudsmanhoz írt közérdekű bejelentésem a https://www.facebook.com/groups/584870318200840/?ref=bookmarks
  oldalon
  a Patacsi Pilvaxban megjelent cikkeim a http://patacsipilvax.hu/?s=Menyh%C3%A9rt+P%C3%A9ter
  oldalon elolvasható, letölthető.

  Ez a hozzászólás 1 alkalommal volt szerkesztve. Utolsó módosítás ideje: 2015.04.30 13:26:20

  [Válasz] [Idézet]
   

   

  Menyhért Péter

  [Hozzászólások száma] 1526 [Összpontszám] 2266 [Sikeresség] 148

  hozzászóló

  Kedves barátaim!
  Álláspontom szerint a fideszen belüli hatalmi harc oka, hogy a don csányi féle bankármaffia teljesen átvette a hatalmat az orbán gyerek felett. mivel kezdik kirúgni a hatalomból a fidesz oligarchákat, ezért elindult a monolit-fideszen belül a helyosztó küzdelem.
  Végül is mivel hamarosan az unió bíróságaihoz jutunk, a csányi előbb-utóbb bukni fog az egész bagázsával együtt.
  Nézzétek meg ezt a videót: a első alkalom,hogy mi is (a DAC csoport) kijutunk végre Európába.
  https://www.youtube.com/watch?v=rvqtv07vGMk
  Senkit ne zavarjon a Jobbik jelenléte, hiszen ez az egyetlen párt az összes közül, aki valamit tenni próbál. NEM pártpropaganda!
  menyus
  [Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nagy Zoltán 0018 (2015.03.17 10:25:18)
   

   

  Ollé Kálmán

  [Hozzászólások száma] 2702 [Összpontszám] 2666 [Sikeresség] 99

  hozzászóló
  Offline

  Mert megérdemli!
  [Válasz] [Idézet]  Előzmény: Nagy Zoltán 0018 (2015.03.17 10:25:18)
   

   

  Nagy Zoltán 0018

  [Hozzászólások száma] 1678 [Összpontszám] 1055 [Sikeresség] 63

  hozzászóló

  Szia Menyus,

  Értesültél arról, hogy kedvenc bankvezéredet, Csányit, most tüntették ki (ha jól emléxem)valamilyen nagykereszttel. :(
  [Válasz] [Idézet]
   

   

  Juhász László

  [Hozzászólások száma] 913 [Összpontszám] -365 [Sikeresség] -40

  hozzászóló

  Kedves Fórumtársak!
  Hogy mennyire van a bank,- illetve egyes csatolt alapítványok - mindenek felett, érdemes megismerkedni többek között azzal, hogy mennyi is Sir Evelyn vagyona
  Utána tisztább a kép............
  Tisztelettel: Juhász László, Szeged
  [Válasz] [Idézet]  Előzmény: Ollé Kálmán (2015.03.12 20:02:18)
   
  [Válasz]
  Ugrás: